Підписатись
Pchelianska Galyna / Пчелянська Галина Олегівна / Pchelianska Galina / Pchelianska H.
Pchelianska Galyna / Пчелянська Галина Олегівна / Pchelianska Galina / Pchelianska H.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, доцент
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі парадигми інноваційного розвитку
ЮО Головчук, ГО Пчелянська
Економіка та держава, 66-70, 2020
722020
Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект
ГМ Калетнік, ОГ Шпикуляк, ГО Пчелянська
Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер 324, 2012
50*2012
The concept of marketing of balanced development and features of its implementation in the food market
V Stadnyk, G Pchelianska, Y Holovchuk, L Dybchuk
Agricultural and Resource Economics 6 (3), 2020
382020
Determinants of “green entrepreneurship” competitive strategies implementation in the agro-industrial sector of Ukraine
V Stadnyk, G Krasovska, G Pchelianska, Y Holovchuk
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 (1), 012032, 2021
322021
Роль інфраструктури аграрного ринку в ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію
ГМ Калетнік, ГО Пчелянський
Економіка АПК, 21-25, 2010
232010
Місце і роль продовольчої безпеки у формування економічної безпеки України
ГМ Калетнік, ГО Пчелянська
Бізнес Інформ, 30-34, 2014
222014
Marketing and logistics model of distribution in the food market
LV Dybchuk, HO Pchelianska
Problemy ekonomiky 3, 54-60, 2019
18*2019
Соціально-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки
ГМ Калетнік, ГО Пчелянська
Економіка АПК 7, 36-41, 2011
152011
Вплив інституційних факторів на маркетингове ціноутворення органічної продукції
ГЮО Пчелянська Г.О.
Причорноморські економічні студії, 83-87, 2020
14*2020
Безпека та якість продовольчих товарів: міжнародний аспект
ГО Пчелянська
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
132012
Стратегічні напрями маркетингової діяльності бізнесу в умовах транспарентності середовища
ГО Пчелянська, ЮО Головчук, ЛВ Дибчук
Економіка та держава, 88-93, 2021
122021
Класифікація реклами та її практичне значення у підвищенні ефективності управління поведінкою споживачів
ЛВ Дибчук, ЮО Головчук, ГО Пчелянська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 204-210, 2021
112021
Моделювання процесів ціноутворення в агропромисловому комплексі України
СВ Козловський, ГО Пчелянська
Економіка АПК, 66-73, 2010
112010
Implementation of Marketing Audit into the Sphere of Electronic Entrepreneurship
N Zamkova, V Bondarenko, G Pchelianska, O Artyukh, T Murenko
International Journal of Management (IJM) 11 (6), 1773-1780, 2020
102020
Misce i roli prodovolchoi bezpeky u formuvanniu ekonomichnoi bezpeky Ukrajiny [The place and role of food security in shaping Ukraine’s economic security]
GM Kaletnik, GO Pchelianska
Biznes Inform, 30-34, 2014
102014
Маркетингові підходи до формування агропродовольчого ринку
ГО Пчелянська
Бизнес Информ, 202-208, 2019
92019
Інституціональні засади функціональності інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: теоретичний аспект
ГМ Калетнік, ОГ Шпикуляк, ГО Пчелянська
Економіка АПК, 132-139, 2012
92012
Аграрна розписка як альтернативний варіант фінансового забезпечення аграрного виробництва
ГМ Калетнік, ГО Пчелянська, СМ Терещук
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, 70, 2012
92012
Osoblyvosti formuvannia stratehii pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva na osnovi paradyhmy innovatsiinoho rozvytku
YO Holovchuk, HO Pchelianska
Ekonomika ta derzhava 3, 66-70, 2020
82020
Strategies formation pecularities of enterprise competitiveness incrieasing on the basis of innovation devlopment paradigm, Ekonomika ta derzhava, 3. 66–70
Y Holovchuk, G Pchelianska
DOI: 10.32702/2306-6806.2020 3, 2020
82020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20