Follow
Світлана Адамова / Svitlana Adamova(ORCID: 0000-0003-4857-4524)
Світлана Адамова / Svitlana Adamova(ORCID: 0000-0003-4857-4524)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Verified email at tsatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Optimizing the ratio of wind and solar power stations
N Kuznetsov, V Smertiuk, O Lysenko, D Nesterchuk, S Adamova
Problemele Energeticii Regionale 3, 127-40, 2018
62018
Hybrid Power System Stochastic Optimization
O Lysenko, M Kuznetsov, A Chebanov, S Adamova
Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations …, 2019
52019
Analiz vplyvu yakosti elektroenerhii na robotu strumopryimachiv [Analysis of the impact of electricity quality on the operation of current collectors]
S Adamova
Naukovyi visnyk Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu 8 …, 2018
52018
Аналіз світового досвіду використання відновлюваних джерел енергії
ОВ Лисенко, СВ Адамова
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 1 (Вип. 18 …, 2018
42018
Сучасна енергетика: стан, проблеми, перспективи розвитку
ВА Дідур, ОВ Лисенко, СВ Адамова
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (Вип. 16 …, 2016
32016
Природні флуктуації в помножувачі частоти на варакторі
ВО Мунтян, СВ Адамова
Праці Таврійської державної агротехнічної академії, 100-104, 2005
3*2005
Аналіз впливу якості електроенергії на роботу струмоприймачів
СВ Адамова
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 8 (2), 2018
22018
Оптимизация соотношения мощностей ветровых и солнечных электростанций
НП Кузнецов, ВН Смертюк, ОВ Лысенко, ДН Нестерчук, СВ Адамова
Проблемы региональной энергетики, 127-140, 2018
22018
Применение электрофизической передвижной установки КЭФУ-01 для уничтожения ночных насекомых-вредителей в садах
СВ Адамова, НГ Косулина
НТУ" ХПИ", 2010
22010
Методи боротьби зі шкідниками плодових культур
СВ Адамова, ВО Мунтян
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (Вип. 9 …, 2009
2*2009
Анализ взаимодействия импульсных электромагнитных полей с вредителями плодовых культур
СВ Адамова
НТУ" ХПІ", 2009
22009
Оцінка технічного стану силових трансформаторів за результатами ХАРГ
СВ Адамова
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 8 (2 …, 2018
12018
МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ОЖЕЛЕДДЮ НА ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ЗМІННИМ СТРУМОМ
СВ Адамова, ДО Кривцов
Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IV …, 2021
2021
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ
СВ Адамова, АВ Косяченко
Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IV …, 2021
2021
Оптимізація генерації та споживання в гібридних електротехнічних системах
ОВ Лисенко, ОВ Лысенко, СВ Адамова, СВ Адамова
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ В ПОНИЖУЮЧИХ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЯХ МЕРЕЖ НИЗЬКОЇ НАПРУГИ
МВ Нікульча, СВ Адамова
Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали II …, 2020
2020
Фактори впливу на роботу електротехнічних систем з комбінованою генерацією з боку відновлюваних джерел енергії
ОВ Лисенко, СВ Адамова
Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матері-али I …, 2020
2020
Аналіз енергетичних стратегій використання відновлювальних джерел енергії
СВ Адамова, СВ Адамова
Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції : матеріали міжнар …, 2019
2019
Optimizing the Ratio of Wind and Solar Power Stations/Optimizarea raportului puterii centralelor eoliene și fotovoltaice/Оптимизация соотношения мощностей ветровых и солнечных …
S Adamova, D Nesterchuk, O Lysenko, V Smertiuk, N Kuznetsov
Problemele Energeticii Regionale 2018 (3), 2018
2018
Опис до патенту на корисну модель№ 109310" Пристрій автоматичного контролю та вимірювання опору ізоляції електричної мережі"
ОВ Лисенко, ОВ Лысенко, ЛР Коваленко, ОІ Коваленко, СВ Адамова, ...
Державна служба інтелектуальної власності України, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20