Bogdan Siurkalo
Bogdan Siurkalo
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ Sumy branch of Kharkiv
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ІО Школьник
Суми: Університетська книга 301 (3), 2009
632009
Удосконалення організації фінансового планування в банках
ІО Школьник, ИА Школьник, БІ Сюркало
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
82007
Методологічні засади організації фінансового моніторингу
БІ Сюркало
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2003
72003
Особливості планування в системі управління фінансами банку
БІ Сюркало
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 235 …, 2008
62008
Державний фінансовий контроль в контексті сталого економічного розвитку
БІ Сюркало
Дніпропетровський державний аграрно-економічний ун-т, 2012
52012
Методологія ефективного фінансового планування
БІ Сюркало, ГМ Шамота
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2012
52012
Трансфертне ціноутворення в системі корпоративного управління
БІ Сюркало, ТВ Шумило
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2012
42012
Напрями вдосконалення державного фінансового моніторингу
БІ Сюркало
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2011
42011
Основні критерії ефективності фінансового планування на діючому підприємстві
БІ Сюркало
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України 17, 270-280, 2006
42006
Практичні аспекти застосування технологій бюджетуваня в комерційних банках
БІ Сюркало
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
42006
Напрями вдосконалення системи державного фінансового моніторингу
БІ Сюркало
Ефективна економіка, 2011
32011
Планування в системі управління фінансами банківських установ
БІ Сюркало
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
32008
Особливості механізму управління економічною безпекою підприємства
МЛ Оніщенко, БІ Сюркало
Мукачівський державний університет.–Електронне наукове фахове видання …, 2018
22018
Концептуальні засади організації фінансового моніторингу в банках
БІ Сюркало
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
22011
Динаміка інвестиційних потоків у Сумській області
БІ Сюркало, ПС Родіонова
Ефективна економіка, 2015
12015
Ways of improving the System of counteraction to laundering and terrorism financing
BI Siurkalo
London University Press, 2014
12014
Джерела самофінансування підприємств: їх склад та структура за кризових умов
Т Черемісова
Економічний аналіз, 133-136, 2013
12013
Контроль в сфері міжнародного оподаткування для забезпечення сталого економічного розвитку
БІ Сюркало, ЮВ Поготовка
Ефективна економіка, 2012
12012
Сучасні методи планування розміру капіталу банку
БІ Сюркало
Хмельницький національний університет, 2008
12008
Організація системи ефективного управління фінансами на діючому підприємстві
ЛВ Кривенко, ЛВ Кривенко, БІ Сюркало
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20