Наталія Лісова, Natalia Lisova, Наталія Сушко
Наталія Лісова, Natalia Lisova, Наталія Сушко
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Лікарські рослини Тернопільщини
СМ Марчишин, НО Сушко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 48-50, 2007
172007
Біорізноманіття екосистеми Кременецьких гір як прояв формування екотону
НО Сушко
Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Географія, 255-260, 2004
42004
Флористична структура екотону Кременецькі гори
НО Сушко
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 51-57, 2006
32006
Роль природно-заповедных территорий в формирование современной личности
Л Наталья
Scientific letters of Academic Society of Michal Baludabsky 2 (4), 72-75, 2016
2*2016
Екосозологічні засади збереження рослинного покриву природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу
НО Лісова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2012
22012
Еколого-ценотичний аналіз флори природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу
НО Лісова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2011
22011
Історія вивчення фітобіоти наземних екотонів Кременецьких гір і гори Голиця, що на Опіллі
НО Сушко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім…, 2005
22005
Eco-labeling of food
NO Lisova, BB Havryshok
Baltija Publishing, 2019
12019
Про регіоналізацію територіальних поєднань родовищ корисних копалин та гірничопромислових територій України
MY Syvyj, NO Lisova, BB Havryshok
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія…, 2019
12019
The regionalization of territorial combinations of mineral deposits and mining territories of Ukraine
MY Syvyj, NO Lisova, BB Havryshok
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія…, 2019
12019
Еколого-історичні умови формування рослинного покриву Опільсько-кременецького округу
HО Лісова
Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2018
12018
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТЕРИТОРІЇ
Н Лісова
Наукові записки ТНПУ. Серія : Географія, 165-173, 2017
12017
ФЛОРИСТИЧНА СТРУКТУРА ГОЛИЦЬКОГО БОТАНІКО-ЕНТОМОЛОГІЧНОГО ЗАКАЗНИКА ЯК УНІКАЛЬНОГО ЕКОТОНУ
Н Сушко
Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації: Матеріали Всеукраїнської…, 2005
12005
Лікарські рослини Тернопіль ини СМ Марчишин, НО Сушко. Тернопіль Навчаль на книга Богдан, 2. 312 с.
СМ Марчишин
Георгиевский ВП Биологически активне ве е ства лекарственн х растений ВП…, 0
1
ГРАМОТНИЙ ФІДБЕК ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА ВЗАЄМОДІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА
НО Лісова, МЯ Сивий
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНУ СТРУКТУРУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МЯ Сивий, НО Лісова
Science and society, patterns and trends of development 16, 75, 2021
2021
Історія вивчення фосфоритових покладів Поділля
М Сивий, Н Лісова
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
NATURAL RESERVED AREAS AS OBJECTS FOR THE FORMATION OF ENVIRONMENTALLY COMPETENT SOCIETY
N Lisova, B Havryshok
Тайп, 2019
2019
Anthropogenic impact as a major factor to reduce biodiversity
NO Lisova, MY Syvyi
2019
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ НА ТЕРЕНАХ ВОЛИНІ Й ПОДІЛЛЯ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918–1939)
M Syvyy, N Lisova
Україна-Європа-Світ, 110-122, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20