Follow
Наталія Лісова, Natalia Lisova, Наталія Сушко
Наталія Лісова, Natalia Lisova, Наталія Сушко
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Лікарські рослини Тернопільщини
СМ Марчишин, НО Сушко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 48-50, 2007
232007
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТЕРИТОРІЇ
Н Лісова
Наукові записки ТНПУ. Серія : Географія, 165-173, 2017
102017
Біорізноманіття екосистеми Кременецьких гір як прояв формування екотону
НО Сушко
Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Географія, 255-260, 2004
72004
Vplyv vijskovykh dij v Ukrajiny na ekolohichnyj stan terytoriji [Influence of military actions in Ukraine on the ecological state of the country]
NO Lisova
Naukovi zapysky 2, 165-173, 2017
52017
Роль природно-заповедных территорий в формирование современной личности
Л Наталья
Scientific letters of Academic Society of Michal Baludabsky 2 (4), 72-75, 2016
5*2016
Екосозологічні засади збереження рослинного покриву природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу
НО Лісова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
52012
Флористична структура екотону «Кременецькі гори»
НО Сушко, ВВ Грубінко
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 51-57, 2006
52006
Retrospective and geographical features of forestry use of lands in Podilski Tovtry
B Havryshok, N Lisova, M Syvyj, I Sztangret, O Volik
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1049 (1), 012040, 2022
42022
The regionalization of territorial combinations of mineral deposits and mining territories of Ukraine
MY Syvyj, NO Lisova, BB Havryshok
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2019
32019
Еколого-ценотичний аналіз флори природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу
НО Лісова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
32011
Ecological analysis of the flora of the Kremenets Mountains National Nature Park (on the example of the mountains Divochi Skeli, Strakhova, Masliatyn, Chercha, Zamkova, Bozha)
N Lisova, M Syvyj, O Volik
E3S Web of Conferences 280, 11008, 2021
22021
Eco-labeling of food
NO Lisova, BB Havryshok
Baltija Publishing, 2019
22019
Історія вивчення фітобіоти наземних екотонів Кременецьких гір і гори Голиця, що на Опіллі
НО Сушко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2005
22005
Лісогосподарське землекористування Буського лісгоспу: історико-географічні особливості та сучасний стан
Б Гавришок, М Сивий, Н Лісова, І Клапоущак, Х Шмигельська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2022
12022
Еколого-історичні умови формування рослинного покриву
Н Лісова
Тайп, 2012
12012
ФЛОРИСТИЧНА СТРУКТУРА ГОЛИЦЬКОГО БОТАНІКО-ЕНТОМОЛОГІЧНОГО ЗАКАЗНИКА ЯК УНІКАЛЬНОГО ЕКОТОНУ
Н Сушко
Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації: Матеріали Всеукраїнської …, 2005
12005
Лікарські рослини Тернопіль ини СМ Марчишин, НО Сушко. Тернопіль Навчаль на книга Богдан, 2. 312 с.
СМ Марчишин
Георгиевский ВП Биологически активне ве е ства лекарственн х растений ВП …, 0
1
Ефективність лікувальної гімнастики як метода фізичної реабілітації у хворих з синдромом подразненого кишечника
МС Бринза, НО Лісова, ММ Караванова, ОО Власенко, РО Маланчук
회의 절차: Theoretical and practical aspects of modern scientific research, 2023
2023
Ефективність лікувальної гімнастики як метода фізичної реабілітації у хворих з синдромом подразненого кишечника
О Власенко, М Бринза, Р Маланчук, М Караванова, Н Лісова
Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ», 262-264, 2023
2023
Geoprzestrzenne cechy układu historycznego i geograficznego oraz stan obecny masywów leśnych leśnictwa Busk (Ukraina)
B Havryshok, M Syvyi, P Demyanchuk, N Lisova, M Pytuliak
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B–Geographia, Geologia …, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20