Наталія Лісова, Natalia Lisova, Наталія Сушко
Наталія Лісова, Natalia Lisova, Наталія Сушко
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лікарські рослини Тернопільщини
СМ Марчишин, НО Сушко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 48-50, 2007
182007
Крайня необхідність: особливості визначення поняття
Н Лісова
Прокуратура, людина, держава, 43-49, 2005
52005
Біорізноманіття екосистеми Кременецьких гір як прояв формування екотону
НО Сушко
Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Географія, 255-260, 2004
32004
Роль природно-заповедных территорий в формирование современной личности
Л Наталья
Scientific letters of Academic Society of Michal Baludabsky 2 (4), 72-75, 2016
2*2016
Екосозологічні засади збереження рослинного покриву природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу
НО Лісова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
22012
Флористична структура екотону «Кременецькі гори»
НО Сушко
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 51-57, 2006
22006
Історія вивчення фітобіоти наземних екотонів–Кременецьких гір і гори Голиця, що на Опіллі
НО Сушко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2005
22005
Ecological analysis of the flora of the Kremenets Mountains National Nature Park (on the example of the mountains Divochi Skeli, Strakhova, Masliatyn, Chercha, Zamkova, Bozha)
N Lisova, M Syvyj, O Volik
E3S Web of Conferences 280, 2021
12021
Eco-labeling of food
NO Lisova, BB Havryshok
Baltija Publishing, 2019
12019
The regionalization of territorial combinations of mineral deposits and mining territories of Ukraine
MY Syvyj, NO Lisova, BB Havryshok
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2019
12019
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТЕРИТОРІЇ
Н Лісова
Наукові записки ТНПУ. Серія : Географія, 165-173, 2017
12017
Еколого-історичні умови формування рослинного покриву
Н Лісова
Тайп, 2012
12012
Еколого-ценотичний аналіз флори природно-заповідних територій Опільсько-Кременецького округу
НО Лісова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
12011
ФЛОРИСТИЧНА СТРУКТУРА ГОЛИЦЬКОГО БОТАНІКО-ЕНТОМОЛОГІЧНОГО ЗАКАЗНИКА ЯК УНІКАЛЬНОГО ЕКОТОНУ
Н Сушко
Проблеми і перспективи наук в умовах глобалізації: Матеріали Всеукраїнської …, 2005
12005
Лікарські рослини Тернопіль ини СМ Марчишин, НО Сушко. Тернопіль Навчаль на книга Богдан, 2. 312 с.
СМ Марчишин
Георгиевский ВП Биологически активне ве е ства лекарственн х растений ВП …, 0
1
ГРАМОТНИЙ ФІДБЕК ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА ВЗАЄМОДІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА
НО Лісова, МЯ Сивий
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНУ СТРУКТУРУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МЯ Сивий, НО Лісова
Science and society, patterns and trends of development 16, 75, 2021
2021
Необхідність розвитку екологічного бізнесу, як складова євроінтеграційного процесу України
Н Лісова
Вектор, 2020
2020
Вплив рослинного покриву на формування природних екосистем та причини його збереження
НО Лісова
Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2020
2020
Історія вивчення фосфоритових покладів Поділля
М Сивий, Н Лісова
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20