Зоя Пестовская Пестовська Zoia Pestovska
Зоя Пестовская Пестовська Zoia Pestovska
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua
TitleCited byYear
Банківська система
СА Кузнецова, ТМ Болгар, ЗС Пестовська
Центр учбової літератури, 2014
362014
Методи прогнозування економічних показників: макро-та макрорівні
ЗС Пестовська
Європейський вектор економічного розвитку, 151-157, 2011
92011
Теоретичні аспекти управління поточними фінансовими потребами підприємства
ЗС Пестовська
Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму, 287–296-287–296, 2012
42012
Текущие финансовые потребности предприятий: Концептуальные подходы к управлению
ЗС Пестовская
LAP Lambert Academic Publisher, 2015
32015
Механізм задоволення поточних фінансових потреб машинобудівних підприємств на основі удосконалених показників ліквідності
ЗС Пестовська
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 2013
22013
Сущность и анализ текущих финансовых потребностей машиностроительных предприятий Украины
ЗС Пестовская
Вісник НТУ „ХПІ”. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово …, 2013
22013
Влияние внешних и внутренних факторов на текущие финансовые потребности машиностроительных предприятий
ЗС Пестовская
„ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия”. Серия:„Инновационная экономика …, 2013
22013
Використання зарубіжного досвіду розрахунку циклу обороту готівки (Cash Conversion Cycle) для визначення поточних фінансових потреб підприємства
ЗС Пестовська
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки., 2012
22012
Формування фінансової стратегії підприємства на основі модифікації системи збалансованих показників
ЗС Пестовська, ЄГ Гриценко
Академічний огляд, 21-31, 2017
12017
Контроль і аналіз ефективності управління поточними фінансовими потребами машинобудівних підприємств
ЗС Пестовська
Одеса: Одеський національний економічний університет, 2016
12016
Indicators of banking financial security: macro and microeconomic level
Z Pestovskaya
International Letters of Social and Humanistic Sciences, Volume 66, 2016, 2016
12016
Сучасні аспекти управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємства
ЗС Пестовська
EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU (European Journal of Economics and …, 2015
12015
Кредитування як спосіб покриття поточних фінансових потреб машинобудівних підприємств
ЗС Пестовська
Київ–Санкт-Петербург–Відень: Фінансово-економічна наукова рада, 2015
12015
Система гарантирования вкладов: проблемы и перспективы
ЗС Пестовская
Академічний огляд, 40–49-40–49, 2015
12015
Управління поточними фінансовими потребами підприємства на основі удосконалених показників ліквідності
ЗС Пестовська
Університет імені Альфреда Нобеля, 2014
12014
Концептуальная схема управления текущими финансовыми потребностями предприятия
ЗС Пестовская
Always ahead facing the unknown: International scientific and practical …, 2014
12014
Оцінка ефективності управління поточними фінансовими потребами машинобудівних підприємств
ВА Ткаченко, ЗС Пестовська
Херсонський державний університет, 2014
12014
Концептуальні підходи до управління поточними фінансовими потребами підприємства
ЗС Пестовська
Науковий вісник ХДУ. Серія: Економічні науки., 2014
12014
Обобщение практических подходов к трактовке понятия „Текущие финансовые потребности предприятия”
ЗС Пестовская
Харків: НТУ „Харківський політехнічний інститут”, 2013
12013
Концептуальні підходи до функціонування механізму задоволення поточних фінансових потреб підприємства
ЗС Пестовська
International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20