Підписатись
Bohdana Labinska
Bohdana Labinska
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Німецькі фразеологізми з компонентом на позначення фізичного стану людини
БІ Лабінська
ступеня канд. філол. наук: 10.02. 04/БІ Лабінська, 2004
262004
Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнских землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.)
Б Лабінська
К. : Вид. центр КНЛУ, 2013
162013
Тенденції розвитку методики навчання іноземних мов у Західній Україні (друга половина XIX–перша половина XX століття)
БІ Лабінська
Київський нац. лінгв. ун-т. Київ, 2013
102013
Istorychni narysy z metodyky navchannia inozemnykh mov na Zakhidnoukrainskykh zemliakh: druha polovyna XIX-persha polovyna XX st.: monohrafiia
B Labinska
KNLU, 2013
92013
Enhancing Learners' Communicative Skills through Audio-Visual Means.
B Labinska, K Matiichuk, H Morarash
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2020
82020
Значення структурно – лексичних модифікацій у сучасній фразеологічній науці (на матеріалі німецької мови)
Б Лабінська
Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія., С. 313–316., 2006
8*2006
Значення структурно-семантичних модифікацій у сучасній фразеологічній науці
БІ Лабінська
Гуманітарний вісник. Сер. Іноземна філологія: зб. наук. пр. Число 10, 313-316, 0
8
Нiмецькi фразеологiзми з компонентом на позначення фiзичного стану людини
БI Лабінська
(10.02. 04)/Львiв. нац. ун-т iм. I. Франка.–Львів, 2004.–20 с, 2004
62004
A methodological framework for the interdisciplinary literary text analysis
B Labinska, I Osovska, O Matiychuk, N Vyspinska
East European Journal of Psycholinguistics, 2020
42020
Загальна характеристика західноукраїнських програм з іноземних мов для середніх шкіл 1887–1890 років
Б Лабінська
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць за заг …, 2010
42010
Загальна характеристика західноукраїнських програм з іноземних мов для середньої школи 1930-1939 років
БІ Лабінська
В: Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки, Вип 88, 125-134, 2010
42010
Information technologies in the formation of foreign language grammatical competence while teaching a language for specific purposes
B Labinska, L Zenia, K Matiichuk, O Danylovych
Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on CALL, 2021
32021
Структура і зміст західноукраїнських підручників з іноземних мов 1918–1930 років
Б Лабінська
Наукові записки, С.116-127, 2010
32010
Структура і зміст західноукраїнських підручників з іноземних мов 1867–1890 років
БІ Лабінська
Режим доступу: http://www. stattionline. org. ua/psih/88/15835-struktura-i …, 2009
32009
Implementation of grammar-translation method of teaching foreign languages in English textbooks of bukovyna (1872-1900)
B Labinska, O Tumak
Advanced Education, 44-48, 2019
22019
des Deutschunterrichts in der Bukowina (zweite hälfte des XIX jhs.)[Extra-linguistic features of teaching German in Bukovyna (the second half of the XIX century)]/B. Labinska
LВEE der Methodik
Codrul Cosminului. Universitatea “Stefan cel Mare”.–Suceava: Discipline …, 2016
22016
Модичні засади професійної підготовки вчителів німецької мови на Буковині (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
Б Лабінська
Педагогічна освіта: теорія і практика, 153-159, 2014
22014
Використання системного підходу для аналізу розвитку методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях у 1867–1939 рр.
Б Лабінська
Настоящи изследования и развитие – 2013 : материали за 9-а международна …, 2013
2*2013
Використання регіонального підходу для аналізу розвитку методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (1867–1939 рр.)
Б Лабінська
Соціум. Наука. Культура : матеріали дев᾽ятої Міжнародної науково-практичної …, 2013
2*2013
Методичні підходи до навчання іноземних мов у Західній Україні (1867–1939 рр.)
Б Лабінська
Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Педагогка та …, 2012
2*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20