Леся Воляк
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні тренди розвитку великих агропромислових формувань
ВГ Кудлай
Стратегічні пріоритети розвитку аграрних формувань: аналітико-прогнозні …, 2018
72018
Обліково-аналітичне забезпечення управління нарощенням асиміляційних можливостей відтворення природно-ресурсного потенціалу
ЛР Воляк
Облік і фінанси, 14-19, 2015
72015
Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект
ПЙ Атамас, ОП Атамас, РФ Бруханський
Герда, 2013
72013
Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітико-прогнозна оцінка: колективна монографія/За заг. ред
ОД Гудзинський
ВК Савчука. К.: ЦП «Компринт, 2017
62017
Сільськогосподарське землекористування в Україні: аналіз тенденцій розвитку та облікове відображення в умовах можливого запровадження ринку прав оренди
СМ Остапчук, ЛР ВОЛЯК
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2016
62016
Природно-ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств: обліково-аналітична оцінка, стратегія розвитку [монографія]
СВК Воляк Л. Р.
К.: видавництво «Компринт», 2016
62016
Ресурсозбереження як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства
ЛР Воляк
Сталий розвиток економіки, 115-119, 2013
62013
До бухгалтерського обліку і оцінки земельних ділянок
ОГ Пасемник, ЛР Воляк
Всеукраїнський науково–виробничий журнал «Інноваційна економіка, 144-146, 2011
62011
Аналітична оцінка становлення ринку землі в Україні
ЛР Воляк
Економіка і суспільство: Електронне наукове фахове видання.–2016.–Вип 7, 65-71, 2016
52016
Обліково-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств
ЛР Воляк
32015
Природно-ресурсний потенціал як об’єкт обліку
ЛР Воляк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 36-38, 2011
32011
До облікового відображення екологічних інновацій у природоохоронну діяльність.
ЛР Воляк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
22013
Стратегічний облік в управлінні природно-русурсним потенціалом.
ЛР Воляк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
22013
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
АС Харсун, ЛР Воляк
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2017
12017
Концептуальні підходи до еколого-економічного аналізу
ЛР Воляк
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 10 (31), 2016
12016
Моніторинг формування асиміляційного потенціалу агросфери регіону
ЛР Воляк
Облік і фінанси, 109-114, 2014
12014
Облік витрат на охорону і поліпшення навколишнього середовища
ЛР Воляк
Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці, 271-275, 2013
12013
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ЛР Воляк
ББК 65 Е45, 261, 0
1
УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ВВ Ракітіна, ЛР Воляк
забезпечення управління підприємствами економіки України, 48, 2021
2021
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
ОО Макарова, ЛР Воляк
забезпечення управління підприємствами економіки України, 189, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20