Оксана Тищенко
Оксана Тищенко
кандидат економічних наук, доцент, Харківський державний університет харчування та торгівлі
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-етичний маркетинг: сутність, елементи, чинники розвитку
ОО Тищенко
Держава та регіони, 131-135, 2011
122011
Соціокультурні та геополітичні чинники поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДу в Україні
Г Піщенко, О Тищенко
Право України, 73-77, 2005
122005
Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тіщенко, Е Сапаров
Бізнес Інформ, 122-125, 2013
92013
Социальный маркетинг и социальная ответственность бизнеса: взаимосвязи и результаты
ТВ Шталь, ОО Тищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 97-104, 2012
92012
Соціальний маркетинг і соціальна відповідальність бізнесу: взаємозв’язки й результати
ТВ Шталь, ОО Тищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 97-104, 2012
62012
Торгівля людськими органами—протиправна діяльність і надприбутковий бізнес
Г Піщенко, С Мінченко, О Тущенко
Право України, 107, 2005
62005
Дієслівна репрезентація негативних афективних станів
О ТИЩЕНКО
Наукові записки.–Випуск 96 (2).–Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 …, 2011
22011
Міжнародна економічна діяльність України. Курс лекцій
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тищенко
Харків: Форт, 2014
12014
Міжнародні валютно-фінансові відносини. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» Ч. 1
КЮ Величко, ОО Тищенко, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОО Тищенко
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА, 22, 2018
2018
Social marketing: the essence and developmental factors
OO Tyshchenko
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
2018
Міжнародні бізнес-стратегії підприємства. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
ТВ Шталь, ОО Тищенко
Харків: Видавництво «Форт», 2018
2018
МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Б Кисельова, Д Кліра, Е Ласло, Н Ларіної, А Маршалова, Г Мельникова, ...
ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ ТА УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА, 86, 2017
2017
Еліптичні субстантиви в новогрецькій мові
ОО Тищенко
Лінгвістичні студії, 33-36, 2016
2016
Міжнародна економіка. Методичні рекомендації
ТВ Шталь, ОО Тищенко, ЮБ Доброскок
Харків: Видавництво" Форт", 2016
2016
Міжнародні фінанси. Метод. рек. ї до семін. та практ. занять для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Міжнародна економіка»
ТВ Шталь, ОО Тищенко, ЮБ Доброскок
Харків: Форт, 2016
2016
СТРАТЕГіЧНИЙ іННОВАЦіЙНИЙ РОЗВИТОК ПіДПРИєМСТВ: ТЕОРіЯ ТА МЕТОДОЛОГіЯ
ТВ Шталь, ОО Тищенко, ОІ Пилипчатіна
Бизнес Информ, 2016
2016
Міжнародний ринок похідних фінансових інструментів, його проблеми і перспективи розвитку
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тищенко
Харків: ХДУХТ, 2016
2016
Международная экономическая деятельность Украины. Курс лекций
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тищенко
Харьков: ХГУПТ, 2016
2016
Методичні засади оцінки соціального ефекту від зростання споживчої лояльності
ОО Тищенко
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20