Подписаться
Наталія Іванчук
Наталія Іванчук
кандидат економічних наук, доцент, Національний університет "Острозька академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене oa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Звітність підприємств: навчальний посібник
НВ Іванчук
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія, 2021
212021
Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу фінансового стану підприємства (Financial statements as an information source for the financial condition analysis at the …
НВ Іванчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2020
112020
Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні
МІ Карлін, НВ Іванчук
Фінанси України, 93-102, 2012
112012
Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення
МІ Карлін, ЮВ Шулик, АВ Кулай, НВ Вишневська, ІО Цимбалюк, ...
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
82014
Удосконалення факторного аналізу платоспроможності підприємства
НВ Іванчук
Причорноморські економічні студії, 133-138, 2020
72020
Factors affecting concealment of payroll in Ukraine
NV Ivanchuk
FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY-PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 2 (25), 288-294, 2018
62018
Теоретичні засади оцінки фонду оплати праці підприємства
НВ Іванчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
52009
Сучасні тенденції фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України
НА Мамонтова, НВ Іванчук
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 129, 2022
42022
Оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світу (Payroll taxation in highly developed countries)
Н Іванчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
42017
Фактори впливу на тінізацію фонду оплати праці в Україні
NV Ivanchuk
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (25), 288-294, 2018
32018
Формування активів підприємства
НВ Іванчук
Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Фінансова …, 2008
32008
Administrative Expenditures of Social Security Funds in Ukraine
N Ivanchuk, Y Kharchuk
Baltic Journal of Economic Studies 3 (5), 157-161, 2017
22017
Механізм оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні
НВ Іванчук
Автореферат дис. канд. екон. наук: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит, 21, 2014
22014
Економічна сутність соціальних податків
НВ Іванчук
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
22014
Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні
N Ivanchuk
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2017
12017
Перспективи оптимізації оподаткування фонду оплати праці підприємств (Ways to optimize the enterprise payroll taxation)
НВ Іванчук
Вежа-Друк, 2014
12014
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ (Tax payment formation mechanism companies payroll fund in Ukraine)
НВ Іванчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2013
12013
Соціальні податки у постсоціалістичних країнах ЄС (Social taxes in the post-socialist states of EU)
НВ Іванчук
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка.–Дніпропетровськ 20 …, 2012
12012
Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні
М Карлін, НВ Іванчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
12012
Соціальні податки у податковій системі України та розподіл податкового навантаження
НВ Іванчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20