Наталія Іванчук
Наталія Іванчук
кандидат економічних наук, доцент, Національний університет "Острозька академія"
Підтверджена електронна адреса в oa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення
МІ Карлін, ЮВ Шулик, АВ Кулай, НВ Вишневська, ІО Цимбалюк, ...
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
112014
Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні
МІ Карлін, НВ Іванчук
Фінанси України, 93-102, 2012
82012
Теоретичні засади оцінки фонду оплати праці підприємства
НВ Іванчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
52009
Factors affecting concealment of payroll in Ukraine
NV Ivanchuk
FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY-PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 2 (25), 288-294, 2018
42018
Фактори впливу на тінізацію фонду оплати праці в Україні
NV Ivanchuk
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 2 (25), 288-294, 2018
32018
Оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світу (Payroll taxation in highly developed countries)
Н Іванчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
22017
Механізм оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні
НВ Іванчук
Автореферат дис. канд. екон. наук: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит, 21, 2014
22014
Перспективи оптимізації оподаткування фонду оплати праці підприємств (Ways to optimize the enterprise payroll taxation)
НВ Іванчук
Вежа-Друк, 2014
12014
Економічна сутність соціальних податків
НВ Іванчук
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
12014
Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні
М Карлін, НВ Іванчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
12012
Соціальні податки у податковій системі України та розподіл податкового навантаження
НВ Іванчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
12011
Формування активів підприємства
НВ Іванчук
Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Фінансова …, 2008
12008
Удосконалення факторного аналізу платоспроможності підприємства
НВ Іванчук
Причорноморські економічні студії, 133-138, 2020
2020
Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу фінансового стану підприємства (Financial statements as an information source for the financial condition analysis at the …
НВ Іванчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2020
2020
Методичні вказівки з організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування …
НВ Іванчук
Видавництво Національного університету" Острозька академія", 2018
2018
Методичні вказівки з організації навчальної практики для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 …
ЛВ Козак, НВ Іванчук
Видавництво Національного університету" Острозька академія", 2018
2018
Оптимізація витрат на персонал як чинник збільшення прибутку від операційної діяльності підприємства
НВ Іванчук, ІІ Бровді
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2018
2018
Administrative Expenditures Of Social Security Funds In Ukraine
N Ivanchuk, Y Kharchuk
Baltic Journal of Economic Studies 3 (5), 157-161, 2017
2017
Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні (Tax aspects of payroll formation at Ukrainian enterprises)
НВ Іванчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія …, 2017
2017
Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
ПМ Кралюк, ЛВ Козак, ОІ Дем'янчук, НА Мамонтова, НВ Іванчук, ...
Видавництво Національного університету" Острозька академія", 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20