Наталія Селюкова, Nataliia Seliukova
Наталія Селюкова, Nataliia Seliukova
Національний фармацевтичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipep.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влияние фитоэстроге нов на уровень половых гормонов и фертильность крыс
ЕВ Сомова, АИ Гладкова, НА Карпенко, ЕМ Коренева, ЭЕ Чистякова, ...
Сомова ЕВ, Гладкова АИ Карпенко НА и др.//Проблеми ендокринної патології, 82, 2001
62001
THE STATE OF PROOXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE IN PROSTATE GLAND OF RATS WITH CRYOTRAUMA AND ITS CORRECTION WITH DRUGS OF NATURAL ORIGIN.
N Brechka, V Bondarenko, D Morozenko, N Grushanska, P Sharandak, ...
Georgian medical news, 91-95, 2019
52019
The influence of the rare-earth metals nanoparticles on the rat's males reprductive function in the descending stage of ontogenesis
NO Karpenko, YM Korenieva, EY Chystiakova, NP Smolienko, IO Bielkina, ...
Ukrainian biopharmaceutical journal, 75-80, 2016
32016
Влияние сульфата цинка на сексуальную активность самцов крыс
НЮ Селюкова
Експериментальна та клінічна ендокринологія: від теорії до практики …, 2007
32007
Особливості ендокринної функції плаценти самиць різного віку з фетоплацентарною недостатністю (огляд літератури та власні дослідження)
НЮ Селюкова, КВ Місюра, КВ Мисюра
22019
Stress and reproductive disorders: modern views on the problem and own research experience
NY Seliukova, AI Gladkova, EM Koreneva, FG Yaremenko, SP Kustova, ...
Проблеми ендокринної патології, 87-94, 2019
22019
The impact of male phytoestrogenization on the somato-sexual development and fertility of the offsprings in rats
S NIu, NO Karpenko, K IeM, OV Somova, NP Smolienko, ...
Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 60 (2), 82-87, 2014
22014
Kadmii: problemy cholovichoho zdorovia ta zasoby yoho korektsii [Cadmium: problems of male health and means of its correction]
YM Korenieva, NO Karpenko, FH Yaremenko, SP Kustova, NY Seliukova
Zdorov’e muzhiny 1, 87-90, 2011
22011
Кадмій: проблеми чоловічого здоров’я та засоби його корекції
ЄМ Коренєва, НО Карпенко, ФГ Яременко, СП Кустова, НЮ Селюкова
Здоровье мужчины, 87-90, 2011
22011
Вікові особливості впливу фітоестрогенів на репродуктивну функцію самців щурів
НЮ Селюкова
Вісник вінницького національного медичного університету, 2, 2008
22008
Ультраструктура семенников крыс после деструктивного воздействия доксорубицина гидрохлорида и возможности коррекции хондроитина сульфатом
НМ Бречка, ВП Невзоров, НЮ Селюкова, ЕМ Коренева, НГ Малова, ...
Проблеми ендокринної патології, 45-50, 2018
12018
Инсулин Деглюдек—новое поколение аналогов базального инсулина длительного действия (обзор литературы и собственные данные)
ОО Хижняк, ЮИ Караченцев, ГВ Островерхова, ТГ Гогитидзе, ...
Проблеми ендокринної патології, 64-77, 2017
12017
Вплив наночастинок ортованадату ґадолiнiю та дiоксиду церiю на спермограму дорослих самцiв щурiв iз неонатально iндукованими розладами репродуктивної функцiї
ЄМ Коренєва, НО Карпенко, НП Смолєнко, IО Бєлкiна, ЕЄ Чистякова, ...
Проблеми ендокринної патології, 48-55, 2016
12016
Змiни у системi плацента—плiд при тютюнопалiннi вагiтних як передумова тиропатiй у нащадкiв
ЛЮ Сергiєнко, II Яковцова, СС Соколова, НЮ Селюкова
Проблеми ендокринної патології, 118-125, 2015
12015
Фертильнiсть самцiв щурiв—нащадкiв фiтоестрогенiзованого батька та ї ї змiни за додаткової фiтоестрогенiзацiї таких нащадкiв у критичний перiод онтогенезу
НЮ Селюкова
Проблеми ендокринної патології, 55-62, 2014
12014
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА TAZALOK ПРИ СТРЕСС ИНДУЦИРОВАННЫХ РАССТРОЙСТВАХ ЖЕНСКОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
НА Карпенко, ЕМ Коренева, НМ Бречка, ОВ Доленко, ЭВ Чистякова, ...
1
EXPERIMENTAL MODELS OF FETOPLACEENTAL INSUFFICIENCY IN ANIMALS (LITERATURE REVIEW AND OWN OBSERVATIONS)
NY Seliukova, KV Misyura, GV Storozhenko
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної …, 2020
2020
Фармакологічна безпечність комбінованого засобу для корекції плацентарної дисфункції у вагітних
N Seliukova, S Kustova, M Kudrya, N Ustenko, M Boiko, T Matveeva
Ukrainian biopharmaceutical journal, 35-39, 2020
2020
ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ УСКЛАДНЕНІЙ ВАГІТНОСТІ
НЮ Селюкова, ЄМ Коренєва, ДВ Морозенко, РВ Доценко, ...
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ГЕПАТОПАТІЇ В СОБАК
ДВ Морозенко, РВ Доценко, АО Землянський, НЮ Селюкова, ...
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20