Follow
Людмила Сидорівна Бровчак / Liudmyla Brovchak
Людмила Сидорівна Бровчак / Liudmyla Brovchak
Проректор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / VSPU
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Студентське самоврядування як фактор формування організаторських здібностей майбутніх учителів
ЛС Бровчак
Вінниця, 2015
102015
Складові організаторських здібностей майбутнього вчителя
ЛС Бровчак
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
72012
Педагогічні умови формування організаторських здібностей майбутніх учителів
ЛС Бровчак
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
42013
Школа молодого лідера як засіб організаторської підготовки майбутніх учителів
ЛС Бровчак
Наукові записки кафедри педагогіки, 34-40, 2013
32013
Проблема творчої діяльності в музичній педагогіці і психології, Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej zorganizowanej dla pracowników …
ЛС Бровчак
Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 105, 2017
22017
Педагогічне спілкування як умова реалізації організаторських здібностей учителя
ЛС Бровчак
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
12012
Організація студентського самоврядування як важлива умова формування організаторських здібностей майбутніх учителів
ЛС Бровчак
Педагогічний дискурс, 61-63, 2012
12012
Підготовка майбутнього учителя початкової школи до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін
І Барановська, Л Бровчак, М Вацьо, Л Дабіжа, Р Добровольська, ...
Вінниця, 2021
2021
Роль бібліотеки у формуванні інклюзивної компетентності майбутніх педагогів: актуальність, напрями, досвід
ВС Білоус, ЛС Бровчак
м. Дніпро, НТБ ДНУЗТ, 2020
2020
Пcихoлoгo-пeдaгoгiчнi умoви фopмувaння професійної кoмпeтeнтнocтi cтудeнтa
ЛС Бровчак, ЛМ Ліхіцька, ЛВ Старовойт
Вінниця: Твори, 2020
2020
Критерії педагогічної діагностики естетичного розвитку дітей старшого дошкільного віку
М Нетичук, ЛС Бровчак
Вінниця: ФОП Корзун ДЮ, 2018, 2019
2019
OCOБЛИВOCТI ПIЗНAННЯ ПPOCТOPУ Й ЧACУ В ДOШКIЛЬНOМУ ВIЦI ЯК ПЕPЕДУМOВA УCПIШНOГO НAВЧAННЯ ДИТИНИ У ШКOЛI
ЛС Бровчак, ЛМ Ліхіцька, ЛВ Старовойт
Young 69 (5.2), 2019
2019
ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН
ЛС Бровчак, ЛВ Старовойт, ЛМ Ліхіцька
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL …, 2018
2018
Формування організаторських здібностей майбутніх учителів
ЛС Бровчак
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
2016
Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження з формування організаторських здібностей студентів вищого навчального закладу
Л Бровчак
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2014
2014
Бровчак ЛС Роль студентського самоврядування у взаємодії учителя і учнів під час проходження педагогічної практики студентами ВНЗ/ЛС Бровчак, ЛІ Надкернична//Наукові записки …
ЛС Бровчак, ЛІ Надкернична
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2010
2010
Науково-теоретичні засади інтерактивного навчання й виховання студентів-практикантів
ЛС Бровчак, ЛІ Надкернична
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2010
2010
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Л Бровчак
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2005
2005
Реалізація виховного потенціалу іграшки як засобу пізнавального розвитку дошкільників у сфері набуття соціально-культурного досвіду
Л Бровчак
Вінниця: ФОП Корзун ДЮ, 2018, 0
Наші автори
І Білецька, В Вихрущ, Л Войтова, О Герасименко, Г Зінаїда, І Гончар, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20