Підписатись
Ірина Бащук (Волошан)
Ірина Бащук (Волошан)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Процес документування та первісної обробки облікової інформації в умовах автоматизованих облікових систем
ІГ Волошан
Глобальні та національні проблеми економіки, 828-834, 2017
182017
Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі: монографія
ТО Тарасова, АВ Янчев, ІГ Волошан, ТА Тарасова, ИГ Волошан
ХДУХТ, 2015
142015
Особливості торговельно-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі
ІГ Волошан
ХНЕУ, 2013
132013
Облікова і податкова політика в управлінні бізнес-процесами промислових підприємств
ІГ Волошан, ЯВ Волковська
Бизнес Информ, 273-278, 2019
112019
Організація первинного документообігу товарних операцій в торгівлі
ІГ Волошан
Інноваційна економіка, 297-300, 2013
92013
Методичний підхід до оцінки ефективності експертної діяльності промислового підприємства
ІГ Волошан
Видавничий дім" Гельветика", 2019
72019
Організація і методика розрахунків з оплати праці в системі обліку та оподаткуванні
ІГ Волошан, ТО Чухлєбова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2015
42015
Обліково-інформаційне забезпечення інтелектуальної власності як складової активів підприємства
ІГ Волошан, ИГ Волошан
42015
Господарські процеси в торгівлі: сутність та класифікація
ІГ Волошан, ИГ Волошан
42013
Удосконалення первинного обліку руху запасів на підприємствах сільського господарства
ІГ Волошан, АВ Курило
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
32015
Методична складова організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства
ІГ Волошан
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 152-157, 2014
32014
Особливості надання консалтингових послуг та їх відображення в бухгалтерському обліку
ІГ Волошан, ЯВ Волковська
Бизнес Информ, 289-294, 2019
22019
Особливості організації експортної діяльно-сті на підприємстві та документального оформлення товарів на експорт
ІГ Волошан
БІЗНЕС-ІНФОРМ, С. 35 – 40., 2018
22018
Особливості контролю первинного обліку товарних операцій
ІГ Волошан, ИГ Волошан
22013
Інформаційні властивості первинного облікового документу
ІГ Волошан
Науковий вісник ПУСКУ. Серія: Економічні науки.–Полтава: РВВ ПУСКУ, 21, 2007
22007
Інформаційні системи підприємств в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку
ІГ Волошан
Харків: ВД «Фактор, 192-199, 2006
22006
Osoblyvosti torhovelno-tekhnolohichnykh protsesiv tovarorukhu pidpryiemstv torhivli
IH Voloshan
Features of Trade and processes commercial goods movement]. http://www. ed …, 0
2
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою" Облік основних засобів" з навчальної дисципліни" Навчальна бухгалтерія" для студентів спеціальності 8.03050901 …
ІГ Волошан, ГП Коц, ИГ Волошан
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
12015
Обліково-інформаційне забезпечення оплати праці в системі прийняття управлінських рішень
ІГ Волошан
Університетські наукові записки, 276-282, 2014
12014
Облік створення і використання резерву на оновлення, модернізацію основних засобів підприємства
ІГ Волошан
Інноваційна економіка, 293-297, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20