Ірина Бащук (Волошан)
Ірина Бащук (Волошан)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі. Монографія
ІГ Волошан, ТО Тарасова, АВ Янчев
Харків: ХДУХТ, 2015
72015
Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі
ТО Тарасова, АВ Янчев, ІГ Волошан
ХДУХТ, 2015
7*2015
Процес документування та первісної обробки облікової інформації в умовах автоматизованих облікових систем
ІГ Волошан
Глобальні та національні проблеми економіки, 828-834, 2017
62017
Особливості торговельно-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі
ІГ Волошан
Економіка розвитку, 90-93, 2013
52013
Організація первинного документообігу товарних операцій в торгівлі
ІГ Волошан
Інноваційна економіка, 297-300, 2013
52013
Господарські процеси в торгівлі: сутність та класифікація
ІГ Волошан, ИГ Волошан
42013
Обліково-інформаційне забезпечення інтелектуальної власності як складової активів підприємства
ІГ Волошан, ИГ Волошан
32015
Організація і методика розрахунків з оплати праці в системі обліку та оподаткуванні
ІГ Волошан, ТО Чухлєбова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2015
22015
Удосконалення первинного обліку руху запасів на підприємствах сільського господарства
ІГ Волошан, АВ Курило
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
22015
Особливості контролю первинного обліку товарних операцій
ІГ Волошан, ИГ Волошан
22013
Інформаційні властивості первинного облікового документу
ІГ Волошан
Науковий вісник ПУСКУ. Серія: Економічні науки.–Полтава: РВВ ПУСКУ, 21, 2007
22007
Інформаційні системи підприємств в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку
ІГ Волошан
Харків: ВД «Фактор, 192-199, 2006
22006
Osoblyvosti torhovelno-tekhnolohichnykh protsesiv tovarorukhu pidpryiemstv torhivli
IH Voloshan
Features of Trade and processes commercial goods movement]. http://www. ed …, 0
2
Особливості організації експортної діяльно-сті на підприємстві та документального оформлення товарів на експорт
ІГ Волошан
БІЗНЕС-ІНФОРМ, С. 35 – 40., 2018
12018
Облік створення і використання резерву на оновлення, модернізацію основних засобів підприємства
ІГ Волошан
Інноваційна економіка, 293-297, 2014
12014
Усовершенствование реквизитного состав учетно-информационного обеспечения товарных операций
ИГ Волошан
Проблемы современной науки, 133-139, 2013
12013
Особливості контролю інформаційного забезпечення товароруху
ІГ Волошан, ИГ Волошан
12013
Методичний підхід до формування системи первинного обліку товарних операцій
ІГ Волошан, ИГ Волошан
12013
Особливості надання консалтингових послуг та їх відображення в бухгалтерському обліку
ІГ Волошан, ЯВ Волковська
Бизнес Информ, 2019
2019
ОБЛіКОВА і ПОДАТКОВА ПОЛіТИКА В УПРАВЛіННі БіЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПіДПРИєМСТВ
ІГ Волошан, ЯВ Волковська
Бизнес Информ, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20