Ірина Бащук (Волошан)
Ірина Бащук (Волошан)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Процес документування та первісної обробки облікової інформації в умовах автоматизованих облікових систем
ІГ Волошан
Глобальні та національні проблеми економіки, 828-834, 2017
112017
Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі: монографія
ТО Тарасова, АВ Янчев, ІГ Волошан, ТА Тарасова, ИГ Волошан
ХДУХТ, 2015
62015
Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі
ТО Тарасова, АВ Янчев, ІГ Волошан
ХДУХТ, 2015
62015
Обліково-інформаційне забезпечення інтелектуальної власності як складової активів підприємства
ІГ Волошан, ИГ Волошан
42015
Особливості торговельно-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі
ІГ Волошан
ХНЕУ, 2013
42013
Господарські процеси в торгівлі: сутність та класифікація
ІГ Волошан, ИГ Волошан
42013
Організація первинного документообігу товарних операцій в торгівлі
ІГ Волошан
Інноваційна економіка, 297-300, 2013
32013
Організація і методика розрахунків з оплати праці в системі обліку та оподаткуванні
ІГ Волошан, ТО Чухлєбова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2015
22015
Удосконалення первинного обліку руху запасів на підприємствах сільського господарства
ІГ Волошан, АВ Курило
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
22015
Особливості контролю первинного обліку товарних операцій
ІГ Волошан, ИГ Волошан
22013
Інформаційні властивості первинного облікового документу
ІГ Волошан
Науковий вісник ПУСКУ. Серія: Економічні науки.–Полтава: РВВ ПУСКУ, 21, 2007
22007
Інформаційні системи підприємств в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку
ІГ Волошан
Харків: ВД «Фактор, 192-199, 2006
22006
Osoblyvosti torhovelno-tekhnolohichnykh protsesiv tovarorukhu pidpryiemstv torhivli
IH Voloshan
Features of Trade and processes commercial goods movement]. http://www. ed …, 0
2
Особливості організації експортної діяльно-сті на підприємстві та документального оформлення товарів на експорт
ІГ Волошан
БІЗНЕС-ІНФОРМ, С. 35 – 40., 2018
12018
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою" Облік основних засобів" з навчальної дисципліни" Навчальна бухгалтерія" для студентів спеціальності 8.03050901 …
ІГ Волошан, ГП Коц, ИГ Волошан
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
12015
Облік створення і використання резерву на оновлення, модернізацію основних засобів підприємства
ІГ Волошан
Інноваційна економіка, 293-297, 2014
12014
Методичне забезпечення нормування праці з обліку товарних операцій
ІГ Волошан, ИГ Волошан
12013
Вдосконалення первинного обліку процесу товароруху
ТО Тарасова, ІГ Волошан, ТА Тарасова, ИГ Волошан
12013
Оцінка якості та інформаційної ємності первинних облікових документів
ІГ Волошан, ИГ Волошан
12013
Усовершенствование реквизитного состава учетно-информационного обеспечения товарных операций
ИГ Волошан, ІГ Волошан
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20