Сердюк Ігор Олександрович, Igor Serdiuk, Сердюк Игорь Александрович
Сердюк Ігор Олександрович, Igor Serdiuk, Сердюк Игорь Александрович
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини XVIII ст.
ІО Сердюк
53*2011
Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині XVIII ст.
І Сердюк
К.: К.І.С., 2018
19*2018
Вдівці і вдови у Румянцевському описі Переяслава (історико-демографічний аналіз)
І Сердюк
Краєзнавство, 175-181, 2008
13*2008
" Без заплаты, на харчах и одежи хозяйскихъ": діти в населенні Лівобережного українського міста XVIII cт.
І Сердюк
Краєзнавство, 2009
11*2009
Дитина й дитинство в Гетьманщинi ХVIII ст
I Сердюк
Повсякдення ранньомодерної України. Iсторичнi студiї: В 2 т. Київ: Iнститут …, 2012
9*2012
Полкові міста Лівобережної України середини XVIII ст: історико-демографічний вимір
ІО Сердюк
8*2010
Румянцевський опис Малоросії як джерело вивчення демографічних характеристик міст Гетьманщини
ІО Сердюк
8*2008
Особливості відображення вікових категорій населення Лівобережної України в Румянцевському описі Малоросії
ІО Сердюк
Вісник Черкаського університету. Сер. „Історичні науки”, 55-62, 2008
8*2008
Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 р.р.: виміри локальної демографічної історії
І Сердюк
Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів 19, 407-416, 2009
62009
Структура населення міста Переяслава за матеріалами Генерального опису 1765–1769 рр.(історико-демографічний аналіз)
І Сердюк
Київська старовина, 3-21, 2008
6*2008
Повторні шлюби в Гетьманщині у другій половині XVIII ст.(за даними метричної книги Христорождественської церкви містечка Яреськи Миргородського полку)
І Сердюк
Краєзнавство, 2010
52010
Населення літнього віку у містах Гетьманщини (за даними Румянцевського опису 1765-1769 рр.)
І Сердюк
Соціум, 56-66, 2010
42010
Джерела для вивчення демографічних характеристик населення міст Лівобережної України другої половини 18 століття
І Сердюк
Матеріали за, 17-20, 2007
4*2007
Childhood and its Age Limits in 18th-Century Hetmanate Society
I Serdiuk
Bylye Gody 37 (3), 499–507, 2015
3*2015
Эмоциональная составляющая убийства «нечистого» ребенка (эпизод из жизни Гетманщины ХVІІІ в.)
И Сердюк
32015
Коливання смертності чи неточність обліку: до питання про вивчення рівня дитячої смертності в Гетьманщині ХVІІІ ст.
І Сердюк
Сіверянський літопис, 109-116, 2015
3*2015
Демографічні характеристики міського духовенства за даними Генерального опису Лівобережної України 1765-1769 р. р.
ІО Сердюк
32009
Вихідці з села серед населення Переяслава 60-х рр. ХVІІІ ст. (за даними генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр.)
ІО Сердюк
Український селянин, 2008
3*2008
Фертильність населення Гетьманщини ХVІІІ ст.
І Сердюк
Краєзнавство, 2017
22017
Для проискания себѣ к житие мѣста пришел в город»: дитина і наймитування в міському суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст.
І Сердюк
Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій., 55–75, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20