Підписатись
Ігор Сердюк, Igor Serdiuk, Ihor Serdiuk, Igor Serdyuk, Игорь Сердюк
Ігор Сердюк, Igor Serdiuk, Ihor Serdiuk, Igor Serdyuk, Игорь Сердюк
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини XVIII ст.
ІО Сердюк
66*2011
Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині XVIII ст.
І Сердюк
К.: К.І.С., 2018
41*2018
Вдівці і вдови у Румянцевському описі Переяслава (історико-демографічний аналіз)
І Сердюк
Краєзнавство, 175-181, 2008
17*2008
" Без заплаты, на харчах и одежи хозяйскихъ": діти в населенні Лівобережного українського міста XVIII cт.
І Сердюк
Краєзнавство, 2009
14*2009
Дитина й дитинство в Гетьманщинi ХVIII ст
I Сердюк
Повсякдення ранньомодерної України. Iсторичнi студiї: В 2 т. Київ: Iнститут …, 2012
13*2012
Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 р.р.: виміри локальної демографічної історії
І Сердюк
Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів 19, 407-416, 2009
11*2009
Румянцевський опис Малоросії як джерело вивчення демографічних характеристик міст Гетьманщини
ІО Сердюк
11*2008
Полкові міста Лівобережної України середини XVIII ст: історико-демографічний вимір
ІО Сердюк
10*2010
Населення літнього віку у містах Гетьманщини (за даними Румянцевського опису 1765-1769 рр.)
І Сердюк
Соціум, 56-66, 2010
10*2010
Особливості відображення вікових категорій населення Лівобережної України в Румянцевському описі Малоросії
ІО Сердюк
Вісник Черкаського університету. Сер. „Історичні науки”, 55-62, 2008
10*2008
Джерела для вивчення демографічних характеристик населення міст Лівобережної України другої половини 18 століття
І Сердюк
Матеріали за, 17-20, 2007
8*2007
Діти-наймити в Гетьманщині ХVІІІ ст. (за матеріалами Генерального опису 1765-1769 років)
І Сердюк
Ніжинська Старовина, 47–54, 2016
7*2016
Коливання смертності чи неточність обліку: до питання про вивчення рівня дитячої смертності в Гетьманщині ХVІІІ ст.
І Сердюк
Сіверянський літопис, 109-116, 2015
7*2015
Повторні шлюби в Гетьманщині у другій половині XVIII ст.(за даними метричної книги Христорождественської церкви містечка Яреськи Миргородського полку)
І Сердюк
Краєзнавство, 2010
72010
Структура населення міста Переяслава за матеріалами Генерального опису 1765–1769 рр.(історико-демографічний аналіз)
І Сердюк
Київська старовина, 3-21, 2008
7*2008
Childhood and its Age Limits in 18th-Century Hetmanate Society
I Serdiuk
Bylye Gody 37 (3), 499–507, 2015
6*2015
Эмоциональная составляющая убийства «нечистого» ребенка (эпизод из жизни Гетманщины ХVІІІ в.)
И Сердюк
62015
Детская смертность и точность метрического учета населения Гетманщины во второй половине ХVІІІ в.
И Сердюк
Историческая демография, 14-18, 2013
6*2013
Historical Demography in Ukraine: From “Political Arithmetic” to Non-Political History.
I Serdiuk, Y Voloshyn
Przeszłość Demograficzna Polski, 9-32, 2019
52019
The History of the Childhood in the Early Modernism’s Period: review of the european and ukrainian historiography
I Serdiuk
The Making of Modern Ukraine: Human Society in Historiographic Discourse …, 2019
42019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20