Підписатись
Vovk Oksana, OM Vovk, ОМ Вовк, О Вовк
Vovk Oksana, OM Vovk, ОМ Вовк, О Вовк
науковий співробітник, Інститут прикладних проблем механіки і
Підтверджена електронна адреса в iapmm.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The thermoelastic state of a thermosensitive sphere and space with a spherical cavity subject to complex heat exchange
RM Kushnir, VS Popovych, OM Vovk
Journal of Engineering Mathematics 61, 357-369, 2008
272008
Дослідження статичного термопружного стану термочутливого порожнистого циліндра за конвективно-променевого теплообміну з довкіллям
ВС Попович, ОМ Вовк, ГЮ Гарматій
Математичні методи та фізико-механічні поля 54 (4), 151-158, 2011
14*2011
Thermoelastic state of a thermosensitive hollow sphere under the conditions of convective-radiant heat exchange with the environment
VS Popovych, HY Harmatii, OM Vovk
Materials Science 42 (6), 756-770, 2006
112006
Термопружний стан термочутливого простору зі сферичною порожниною за умов конвективно-променевого теплообміну
ВС Попович, ГЮ Гарматій, ОМ Вовк
Мат. методи та фіз.-мех. поля, 2006
11*2006
Термопружний стан термочутливої порожнистої кулі за умов конвективно-променевого теплообміну з довкіллям
ВС Попович, ГЮ Гарматій, ОМ Вовк
Фіз.-хім. механіка матеріалів 42 (6), 39-48, 2006
112006
Thermoelastic state of a thermosensitive sphere under the conditions of complex heat exchange with the environment
VS Popovych, OM Vovk, HY Harmatii
Prikl. Probl. Mekh. Matem, 99-106, 2005
11*2005
Методика розв’язування задачі кондуктивно-променевого теплообміну між циліндричною та N-кутною призматичною оболонками
ВС Попович, ОМ Вовк
Математичні методи та фізико-механічні поля 47 (1), 158-168, 2019
32019
АНАЛІТИКО-ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ТЕРМОПРУЖНОСТІ ЗА КОНВЕКТИВНО-ПРОМЕНЕВОГО ТЕПЛООБМІНУ
ОМ ВОВК
32008
Використання числового обернення перетворення Лапласа в задачах теплопровідності контактуючих термочутливих тіл
ОМ Вовк
Прикладні проблеми механіки і математики 15, 124-131, 2018
22018
Термопружний стан контактуючих термочутливих півпросторів з тепловиділеннями на межі дотику впродовж певного часу
ВС Попович, ОМ Вовк
Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, 213-218, 2015
22015
Термопружний стан термочутливої кулі за умов складного теплообміну з оточуючим середовищем
ВС Попович, ОМ Вовк, ГЮ Гарматій
Прикладні проблеми механіки і математики, 99-106, 2005
2*2005
Thermoelastic state of a thermosensitive layer under the conditions of convective-radiant heating
VS Popovych, OM Vovk, HY Harmatii
Prikl. Probl. Mekh. Matem, 171-177, 2004
22004
Дослідження термопружного стану контактуючих термочутливих півпросторів з тепловиділеннями на межі дотику
В Попович, О Вовк
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 38-47, 2014
12014
Нестаціонарні температурні поля у кусково-однорідних смугах за врахування фрикційного тепловиділення
ТЯ Соляр, ОМ Вовк
Математичні методи та фізико-механічні поля 62 (4), 162-171, 2020
2020
Термопружний стан контактуючих термочутливих півпростору та шару
ОМ Вовк, ТЯ Соляр
Математичні методи та фізико-механічні поля, 78-87, 2018
2018
Дослідження термопружного стану контактуючих термочутливих півпросторів з тепловиділеннями на межі дотику
ОМ Вовк
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2014
2014
Дослідження ефективності застосування варіантів методу послідовних наближень на прикладі стаціонарної задачі теплопровідності для порожнистої кулі
В Попович, О Вовк
Вісник Львівського університету. Серія: Прикладна математика та інформатика …, 2013
2013
Дослідження ефективності застосування варіантів методу послідовних наближень на прикладі стаціонарної задачі теплопровідності для нескінченного шару
ОМ Вовк
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
Моделювання кондуктивного-променевого теплообміну між тримачем та корпусом фото-електронного приладу
ЄГ Грицько, ОМ Вовк
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000
2000
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАНТІВ МЕТОДУ ПОСЛІДОВНИХ НАБЛИЖЕНЬ НА ПРИКЛАДІ СТАЦІОНАРНОЇ ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ ПОРОЖНИСТОЇ КУЛІ
V Popovych, O Vovk
Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20