Григоренко Тетяна Володимирівна
Григоренко Тетяна Володимирівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови
ТВ Григоренко
212005
Концептуальне моделювання та мовна картина (на матеріалі етнокультурної термінології)
Т Григоренко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
22010
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ (СПЕЦІАЛЬНИХ, КЛІНІЧНИХ)
Т Григоренко
ББК 74я52 П-24 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової …, 2019
12019
Роль освітньо-комунікативного середовища ВНЗ у підготовці майбутніх вчителів-філологів
Т Григоренко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2015
12015
Наукова бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: стратегія розвитку
ТВ Григоренко
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО …, 2008
12008
Наші автори
НІ Алендарь, ОМ Антончук, ВЗ Антонюк, СВ Бебко, ТВ Григоренко, ...
ББК 74я52 П-24 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової …, 2019
2019
КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПСИХОЛОГА (СПЕЦІАЛЬНОГО, КЛІНІЧНОГО)
ЛМ Руденко, ТВ Григоренко
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки), 219-232, 2019
2019
Операційно-діяльнісний компонент становлення професійної самосвідомості психологів (спеціальних, клінічних)
ДМ Супрун, ТВ Григоренко
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Роль інформаційно-комунікаційного середовища у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів
ТВ Григоренко
Baltija Publishing, 2017
2017
Умань: роки незалежності
ТВ Григоренко, ТС Ткаченко, АІ Абраменко, ВА Прокопчук
2016
Технології проектування освітньо-комунікативного середовища майбутніх вчителів-філологів
ТВ Григоренко
2016
Educational and communicative environment as a factor of training future philology teachers
ТВ Григоренко
2015
Друковані видання професорсько-викладацького складу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у фондах Наукової бібліотеки: 2014
ВІ Устименко, ЯВ Коваленко, ТВ Григоренко
2015
Організація, ведення і використання електронного каталогу в роботі бібліотеки
ТВ Григоренко, ВІ Устименко, ЯВ Коваленко, ІГ Рудь, ІБ Нактініс, ...
2015
Історія Уманщини
ТВ Григоренко, ТС Ткаченко
2015
Володимир Григорович Кузь–провідний вчений, педагог, академік
СС Попиченко, ТВ Григоренко, ТС Ткаченко, ІВ Панчук
2015
Етнокультурна лексика в мовній картині світу українця
ТВ Григоренко
2014
Ділова українська мова
ТВ Григоренко
2014
Практикум з української мови
ТВ Григоренко
2014
Практичний курс української мови
ТВ Григоренко
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20