Черторижський Всеволод Миколайович, Chertoryzhskyy Vsevolod
Черторижський Всеволод Миколайович, Chertoryzhskyy Vsevolod
Інститут регіональних досліджень ім.М.І. Долішнього
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фактори iнновацiйного розвитку промисловостi
ПП Гаврилко, АВ Колодiйчук, ВМ Черторижський
Науковий вiсник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць, 201, 2011
402011
Кластерна модель організації туристичної діяльності – чинник виходу та закріплення туристичних фірм на зовнішніх ринках
КАВ Черторижський В.М.
Науковий вісник НЛТУ України, 87-96, 2009
202009
Розвинута екологічна інфраструктура – показник конкурентоспроможності регіону
ЧВМ Важинський Ф.А.
Науковий вісник НЛТУ України, 212-217, 2006
172006
Фактори інноваційного розвитку промисловості
ПП Гаврилко, АВ Колодійчук, ВМ Черторижський
Науковий вісник НЛТУ України 21 (11), 2011
132011
Іноземний капітал: екологічний аспект
ФА Важинський, ВМ Черторижський, АВ Колодійчук
Науковий вісник НЛТУ України 18 (3), 2008
82008
Стан та особливості розвитку світового та вітчизняного екологічного ринку товарів та послуг
ВМЧ ПП Гаврилко
Науковий вісник НЛТУ України, 68-72, 2012
52012
Організаційні аспекти формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні
ВМ Черторижський, АВ Колодійчук
Науковий вісник НЛТУ України 20 (11), 2010
52010
Iноземний капiтал: екологiчний аспект
ФА Важинський, ВМ Черторижський, АВ Колодiйчук
Науковий вiсник НЛТУ України. 18, 89, 2008
52008
Регіональна екологічна політика в умовах глобалізації
В Черторижський
Регіональна економіка, 167-173, 2004
5*2004
Нові форми міжнародної економічної інтеграції–перспективи розвитку транскордонної співпраці
НІ Гомольська, ВМ Черторижський
Науковий вісник НЛТУ України 20 (5), 2010
42010
Суть поняття мотивації
АВ Колодійчук, ВМ Черторижський
Науковий вісник НЛТУ Укра¿ ни: Зб. науковоитехнічних праць.–Львів: РВВ НЛТУ …, 0
3*
Політика транспарентності як інструмент активізації транскордонного співробітництва
ВМ Черторижський
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 86-88, 2015
22015
Політика транснаціональних корпорацій на транскордонному екологічному ринку
ВМ Черторижський, АВ Колодійчук
Науковий вісник НЛТУ України 21 (8), 2011
22011
Іноземні інвестиції як чинник екозабезпечення конкурентоспроможності регіону
ВМ Черторижський
Соціально-економічні дослідження в перехідний період, 44-51, 2006
2*2006
Екологізація регіону–стратегічний напрямок підвищення його конкурентоспроможності
ВМ Черторижський
Науковий вісник НЛТУ Українм, 158-161, 2006
2*2006
Особливості економічного середовища прикордоння та його деякі форми (на прикладі прикордонних територій України та Польщі)
В Черторижський
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 302–309-302–309, 2016
12016
Сучасні тенденції розвитку українсько-румунського транскордонного регіону
ВМ Черторижський
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 55-59, 2015
12015
Деякі напрями дослідження та аналізу метрополійних регіонів на прикладі Рурської та Штутгартської метрополій (Німеччина)
ВМ Черторижський, РЯ Старик
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 225-231, 2013
12013
Закордонний досвід дослідження проблем центро-периферійних залежностей (прикордонний аспект)
ВМ Черторижський
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 434-440, 2013
12013
Деякі особливості організації забезпечення процесу конвергенції на рівні транскордонного регіону
В Черторижський
Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини, 185-193, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20