Follow
Владимир Григорьевич Шинкаренко, Shynkarenko Volodymyr
Владимир Григорьевич Шинкаренко, Shynkarenko Volodymyr
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Verified email at khadi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управление конкурентоспособностью предприятия
АА Алексенко, ТВ Лейсле
Раздел, 88, 2017
2882017
Стратегічний менеджмент: навч. посіб.
ЄМ Кайлюк, ВМ Андрєєва, ВВ Гриненко
Харківська національна академія міського господарства, 2010
1022010
Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства
ГС Бондаренко
Харків: ХдЕУ, 2001
802001
Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства
ЮМ Мануйлович
Сумський державний університет, 2013
682013
Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі.
ММ Бурмака, ТМ Бурмака
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2011
642011
Экономическая оценка нововведений на автомобильном транспорте
ВГ Шинкаренко, ОМ Жарова
Х.: ХНАДУ, 2004
382004
Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія
ОЄ Кузьмін, МІ Долішній, ІП Булєєв, ВГ Шинкаренко
Харків: ВД" ІНЖЕК, 2006
312006
Управление результатами деятельности работников АТП
ВГ Шинкаренко, ОН Криворучко
Харьков: Из-во ХГАДТУ, 1999
301999
Формирование объектов при исследовании систем управления
ВГ Шинкаренко, ОН Криворучко
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. праць.–Харків: ХДАДТУ.–1999 …, 2001
282001
Система мотиваційного моніторингу працівників підприємства
ВГ Шинкаренко, ОН Криворучко
Україна: аспекти праці, 27-32, 2000
252000
Сучасне розуміння потенціалу підприємства
V Shinkarenko, O Kryvoruchko, I Pypenko
Экономика транспортного комплекса, 47-58, 2011
192011
Формирование стратегии развития автотранспортного предприятия: монография
ВГ Шинкаренко, ОП Левченко
Харьков: ХНАДУ, 2009
192009
Personnel development at enterprises with regard to adaptation to the VUCA world
VS Nadiia Popova
Економiчний часопис-XXI 156 (1-2), 88-91, 2016
18*2016
Мотивація результатів діяльності працівників
ВГ Шинкаренко, ОМ Криворучко
Україна: аспекти праці, 57-68, 1998
171998
Обґрунтування споживчої цінності послуги пасажирського автомобільного транспорту
V Shynkarenko, S Legkiy
Экономика транспортного комплекса, 68-79, 2012
162012
Управление единой транспортной системой Украины
ВГ Шинкаренко
Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. пр.–Харьков: УкрГАЖТ …, 2003
152003
Моделирование логистических бизнес-процессов
ВГ Шинкаренко, ИН Ананко
Экономика транспортного комплекса, 2014
142014
Маркетинговая деятельность автотранспортного предприятия: учеб. пособие
ВГ Шинкаренко
Х.: Мадрид, 2013
142013
Оценка и анализ конкурентоспособности и качества автотранспортных услуг
ВГ Шинкаренко, ОН Криворучко
Х. ХНАДУ, 2001
142001
Гармонизация системы управления предприятием на основе менеджмента качества
ОН Криворучко, ВГ Шинкаренко
Економіка транспортного комплексу, 7-21, 2010
132010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20