Владимир Григорьевич Шинкаренко, Shynkarenko Volodymyr
Владимир Григорьевич Шинкаренко, Shynkarenko Volodymyr
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Підтверджена електронна адреса в khadi.kharkov.ua
НазваПосиланняРік
Управление конкурентоспособностью предприятия
АА Алексенко, ТВ Лейсле
Раздел, 88, 2017
1732017
Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства
ГС Бондаренко
Харків: ХдЕУ, 2001
512001
Стратегічний менеджмент: навч. посіб.
ЄМ Кайлюк, ВМ Андрєєва, ВВ Гриненко
Харківська національна академія міського господарства, 2010
412010
Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі.
ММ Бурмака, ТМ Бурмака
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2011
372011
Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія
ОЄ Кузьмін, МІ Долішній, ІП Булєєв, ВГ Шинкаренко
Харків: ВД" ІНЖЕК, 2006
242006
Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства
ЮМ Мануйлович
Сумський державний університет, 2013
232013
Экономическая оценка нововведений на автомобильном транспорте
ВГ Шинкаренко, ОМ Жарова
Х.: ХНАДУ, 2004
222004
Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах євроінтеграції
ОВ Дикань
Вісник економіки транспорту і промисловості, 77-82, 2014
192014
Формирование объектов при исследовании систем управления
ВГ Шинкаренко, ОН Криворучко
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. праць.–Харків: ХДАДТУ.–1999 …, 2001
192001
Система мотиваційного моніторингу працівників підприємства
ВГ Шинкаренко, О Криворучко
Україна: аспекти праці, 27-32, 2000
192000
Оценка и анализ конкурентоспособности и качества автотранспортных услуг
ВГ Шинкаренко, ОН Криворучко
Х. ХНАДУ, 2001
152001
Управление результатами деятельности работников АТП
ВГ Шинкаренко, ОН Криворучко
Харьков: Из-во ХГАДТУ, 1999
141999
Гармонизация системы управления предприятием на основе менеджмента качества
ОН Криворучко, ВГ Шинкаренко
Економіка транспортного комплексу, 7-21, 2010
122010
Формирование стратегии развития АТП
ВГ Шинкаренко, ОП Левченко
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр.–Харків: ХНАДУ.–2004.–Вип 7, 88, 2004
122004
Мотивація результатів діяльності працівників
ВГ Шинкаренко, ОМ Криворучко
Україна: аспекти праці, 57-68, 1998
121998
Обґрунтування споживчої цінності послуги пасажирського автомобільного транспорту
V Shynkarenko, S Legkiy
Экономика транспортного комплекса, 2012
102012
Сучасне розуміння потенціалу підприємства
ВГ Шинкаренко, ОМ Криворучко, ІС Пипенко
Экономика транспортного комплекса, 47-58, 2011
102011
Формирование стратегии развития автотранспортного предприятия: Монография
ВГ Шинкаренко, ОП Левченко
Харьков: ХНАДУ, 2009
102009
Управление единой транспортной системой Украины
ВГ Шинкаренко
Вісник економіки транспорту і промисловості: Збірник наукових праць–Харьков …, 2003
102003
Економічна безпека автотранспортних підприємств та їхня роль у роботі господарського комплексу України
ВГ Шинкаренко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (8 (40)), 49-51, 2009
92009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20