Владимир Григорьевич Шинкаренко, Shynkarenko Volodymyr
Владимир Григорьевич Шинкаренко, Shynkarenko Volodymyr
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Verified email at khadi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управление конкурентоспособностью предприятия
АА Алексенко, ТВ Лейсле
Раздел, 88, 2017
2242017
Стратегічний менеджмент: навч. посіб.
ЄМ Кайлюк, ВМ Андрєєва, ВВ Гриненко
Харківська національна академія міського господарства, 2010
702010
Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства
ГС Бондаренко
Харків: ХдЕУ, 2001
632001
Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі.
ММ Бурмака, ТМ Бурмака
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2011
522011
Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства
ЮМ Мануйлович
Сумський державний університет, 2013
442013
Экономическая оценка нововведений на автомобильном транспорте
ВГ Шинкаренко, ОМ Жарова
Х.: ХНАДУ, 2004
302004
Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія
ОЄ Кузьмін, МІ Долішній, ІП Булєєв, ВГ Шинкаренко
Харків: ВД" ІНЖЕК, 2006
262006
Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах євроінтеграції
ОВ Дикань
Вісник економіки транспорту і промисловості, 77-82, 2014
242014
Формирование объектов при исследовании систем управления
ВГ Шинкаренко, ОН Криворучко
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. праць.–Харків: ХДАДТУ.–1999 …, 2001
232001
Система мотиваційного моніторингу працівників підприємства
ВГ Шинкаренко, О Криворучко
Україна: аспекти праці, 27-32, 2000
202000
Управление результатами деятельности работников АТП
ВГ Шинкаренко, ОН Криворучко
Харьков: Из-во ХГАДТУ, 1999
181999
Обґрунтування споживчої цінності послуги пасажирського автомобільного транспорту
V Shynkarenko, S Legkiy
Экономика транспортного комплекса, 2012
142012
Personnel development at enterprises with regard to adaptation to the VUCA world
VS Nadiia Popova
Економiчний часопис-XXI 156 (1-2), 88-91, 2016
13*2016
Гармонизация системы управления предприятием на основе менеджмента качества
ОН Криворучко, ВГ Шинкаренко
Економіка транспортного комплексу, 7-21, 2010
132010
Мотивація результатів діяльності працівників
ВГ Шинкаренко, ОМ Криворучко
Україна: аспекти праці, 57-68, 1998
131998
Формирование стратегии развития АТП
ВГ Шинкаренко, ОП Левченко
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр.–Харків: ХНАДУ.–2004.–Вип 7, 88, 2004
122004
Моделирование логистических бизнес-процессов
ВГ Шинкаренко, ИН Ананко
Экономика транспортного комплекса, 2014
102014
Маркетинговая деятельность автотранспортного предприятия: учеб. пособие
ВГ Шинкаренко
Х.: Мадрид, 2013
102013
Дослідження сутності поняття розвиток соціально-економічної системи
ВГ Шинкаренко, ММ Бурмака
Економіка транспортного комплексу, 73-86, 2013
102013
Формирование стратегии развития автотранспортного предприятия: монография
ВГ Шинкаренко, ОП Левченко
Х.: ХНАДУ, 2009
102009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20