Pakhnenko Olena / Пахненко Олена
Pakhnenko Olena / Пахненко Олена
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua
TitleCited byYear
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
ОВ Козьменко, ДР Абрамітова, НА Алексеєва, КВ Багмет, АО Бойко, ...
Суми: Університетська книга, 2012
432012
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія
ОВ Козьменко, КВ Багмет, АО Бойко, ТА Васильєва, ОМ Деркач, ...
Суми: Університетська книга, 2011
392011
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ИА Школьник, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, ОВ Дейнека, ...
Центр учбової літератури, 2016
102016
Мікрострахування як підґрунтя для розвитку добровільного медичного страхування в Україні
ОМ Пахненко, ВС Лисенко
Бізнес Інформ, 268-274, 2014
102014
Взаємодія страхового і фондового ринків при формуванні конвергентної моделі фінансового ринку
ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко, ВВ Роєнко, ВВ Роенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
82012
Основні засади податкової політики в країнах ЄС на сучасному етапі
ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко, АЮ Семеног, АЮ Семеног
ТОВ" ДКС Центр", 2016
7*2016
Securitization of bank assets and insurance liabilities on the basis of the stock market potential
O Kozmenko, O Pakhnenko
Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations 3 (2), 2012
62012
Фінансові методи управління катастрофічними ризиками
ОВ Козьменко, ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко
Національна академія управління, 2011
62011
Розвиток фінансового сектору України як основа забезпечення стабільності економіки
ОВ Козьменко, КВ Багмет, ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної…, 2010
62010
Концептуальні засади управління ризиками, прийнятими на страхування
ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко
52011
Фінансові методи управління страховими ризиками на зовнішньому страховому ринку
ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2010
5*2010
Використання інструментів фінансового ринку як альтернативного механізму перестрахування
ОВ Козьменко, ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
52010
Управління катастрофічними страховими ризиками при формуванні конвергентної моделі фінансового ринку
ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
42012
Механізми страхування та перестрахування банківських ризиків: зміна пріоритетів
КВ Багмет, ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
42010
4P маркетингу страхових компаній
ОВ Козьменко, ДР Абрамітова, КВ Багмет, АО Бойко, ОВ Бойко, ...
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2014
3*2014
Джерела покриття і страхування збитків від катастроф: зарубіжний і вітчизняний досвід
ОВ Козьменко, ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко
Редакція журналу „Економіка України “, 2011
32011
Облігації катастроф у формуванні інвестиційного портфеля страхової компанії
ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
32010
Валютні деривативи як інструменти хеджування валютних ризиків в Україні
ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко, НА Глубока, НА Глубока, ЄО Черненко
ПУ Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
22017
Страховий ринок України та країн ЄС: порівняльний аналіз
ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко, АЮ Семеног, АЮ Семеног, МО Мілютіна
Мукачівський державний університет, 2017
22017
Проблематика страхування катастрофічних ризиків в Україні
ОМ Пахненко
Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации: Сб…, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20