Pakhnenko Olena / Пахненко Олена
Pakhnenko Olena / Пахненко Олена
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
ОВ Козьменко, ДР Абрамітова, НА Алексеєва, КВ Багмет, АО Бойко, ...
Суми: Університетська книга, 2012
502012
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія
ОВ Козьменко, КВ Багмет, АО Бойко, ТА Васильєва, ОМ Деркач, ...
Суми: Університетська книга, 2011
432011
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, НА Дехтяр, ОВ Люта, НГ Пігуль, ...
Центр учбової літератури, 2016
322016
Основні засади податкової політики в країнах ЄС на сучасному етапі
ОМ Пахненко, АЮ Семеног
ТОВ" ДКС Центр", 2016
12*2016
Страховий ринок України та країн ЄС: порівняльний аналіз
ОМ Пахненко, АЮ Семеног, МО Мілютіна
Мукачівський державний університет, 2017
112017
Мікрострахування як підґрунтя для розвитку добровільного медичного страхування в Україні
ОМ Пахненко, ВС Лисенко
Бізнес Інформ, 268-274, 2014
10*2014
Methodological approaches to assessment of the efficiency of business entities activity
O Pakhnenko, O Liuta, N Pihul
Business and Economic Horizons (BEH) 14 (1232-2019-744), 143-151, 2018
82018
Взаємодія страхового і фондового ринків при формуванні конвергентної моделі фінансового ринку
ОМ Пахненко, ВВ Роєнко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
82012
Фінансові методи управління катастрофічними ризиками
ОВ Козьменко, ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко
Національна академія управління, 2011
8*2011
Розвиток фінансового сектору України як основа забезпечення стабільності економіки
ОВ Козьменко, КВ Багмет, ОМ Пахненко
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної …, 2010
72010
Securitization of bank assets and insurance liabilities on the basis of the stock market potential
O Kozmenko, O Pakhnenko
Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations 3 (2), 2012
62012
Управління катастрофічними страховими ризиками при формуванні конвергентної моделі фінансового ринку
ОМ Пахненко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
52012
Концептуальні засади управління ризиками, прийнятими на страхування
ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко
52011
Фінансові методи управління страховими ризиками на зовнішньому страховому ринку
ОМ Пахненко
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2010
5*2010
Валютні деривативи як інструменти хеджування валютних ризиків в Україні
ОМ Пахненко, НА Глубока, НА Глубока, ЄО Черненко
ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2017
42017
Використання інструментів фінансового ринку як альтернативного механізму перестрахування
ОВ Козьменко, ОМ Пахненко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
42010
Механізми страхування та перестрахування банківських ризиків: зміна пріоритетів
КВ Багмет, ОМ Пахненко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
42010
«4P» маркетингу страхових компаній
ОВ Козьменко, ДР Абрамітова, КВ Багмет, АО Бойко, ОВ Бойко, ...
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2014
3*2014
Джерела покриття і страхування збитків від катастроф: зарубіжний і вітчизняний досвід
ОВ Козьменко, ОМ Пахненко
Редакція журналу „Економіка України “, 2011
22011
Облігації катастроф у формуванні інвестиційного портфеля страхової компанії
ОМ Пахненко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20