Кафедра обліку і оподаткування
Кафедра обліку і оподаткування
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж
Verified email at posek.km.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аудит (теорія, методика, збірник завдань)
ЗВ Гуцайлюк, ЯВ Мех, МТ Щирба
Тернопіль: Економічна думка, 2002
232002
Екологічний аудит: сутність і проблеми становлення
Я Мех
Бухгалтерський облік і аудит, 45-48, 2010
202010
Інформаційне забезпечення управління внутрішніми резервами підприємства (методологія і організація)
ЯВ Мех
монографія/ЯВ Мех.-Тернопіль: Синтез-Поліграф, 225-227, 2003
202003
Мотиваційний механізм управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств
ОВ Лаврук
Економіка АПК, 81-86, 2011
152011
Обліково-аналітична інформація в управлінні внутрішніми резервами (на прикладі підприємств промисловості України): монографія
ЯВ Мех
Тернопіль: Економічна думка, 2002
152002
Соцiалiзацiя системи облiку в контекстi контролю за використанням внутрiшнiх резервiв пiдприємства
Я Мех, Р Чорний
132008
Соціальний облік та звітність, як інструменти соціальної відповідальності
ІВ Годнюк, НВ Семенишена
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка 2 (26), 131-140, 2017
92017
Облік і внутрішньогосподарський контроль необоротних матеріальних активів на підприємстві
НІ Федоронько
72011
Мотиваційний механізм інноваційної діяльності аграрних підприємств
ОВ Лаврук
Економіка АПК, 123-127, 2010
62010
Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК
ІВ Капля
ступеня канд. екон. наук: 08.06. 04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит …, 2006
62006
Застосування комп’ютерних технологій для удосконалення формування облікової інформації про власний капітал
ОН Коркушко
Інноваційна економіка, 325-329, 2013
52013
Облік, аналіз внутрішніх резервів промислового підприємства: навчальний посібник
ЯВ Мех
К.: НМКВО, 2005
52005
Iнформацiйне забезпечення управлiння внутрiшнiми резервами пiдприємства (методологiя i органiзацiя): Монографiя
ЯВ Мех
52003
Державна політика сприяння інвестиційного забезпечення розвитку тваринництва України
ОВ Лаврук
Інвестиції: практика та досвід, 130-134, 2019
32019
Формування мотиваційного механізму розвитку аграрних підприємств
ОВ Лаврук
Економіка АПК, 84-90, 2014
32014
Класифікаційні види власного капіталу, як об’єкта обліку
ОН Коркушко
Сталий розвиток економіки, 262-265, 2013
32013
Проблеми підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції
ОВ Лаврук
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 53-55, 2010
32010
Сутність поняття державної політики
ОВ ЛАВРУК
Університетські наукові записки, 254-263, 2018
22018
Відродження тваринництва та його роль у розвитку аграрних підприємств
ОВ Лаврук
Агросвіт, 36-41, 2018
22018
Нормативне регулювання та методичні аспекти консолідації фінансової звітності
І Годнюк
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 31-39, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20