Тетяна Іванівна Кадлубович (Тatiana Kadlubovych)
Тетяна Іванівна Кадлубович (Тatiana Kadlubovych)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Політична комунікація в демократизації владних відносин України
Т Кадлубович
автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00. 02, 2008
82008
Людина і політика
ТІ Кадлубович
КНУТД, 2012
42012
Співвідношення понять політичного дискурсу та політичної комунікації
Т Кадлубович
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2010
32010
ОСНОВНІ КАНАЛИ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН
Т Кадлубович
2
Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи студентів
АВ Сакун, ТІ Кадлубович, ДС Черняк, НВ Грєбєннікова, ...
Київський національний університет технологій та дизайну, 2017
12017
Політична система сучасного суспільства
ВВ Мадіссон, ТІ Кадлубович, ДС Черняк, НВ Пархоменко
КНУТД, 2015
12015
Архетипні основи політичної поведінки
Т Кадлубович
Публічне управління: теорія та практика, 113-121, 2013
12013
Креативні підходи до викладання соціогуманітарних дисциплін при навчанні представників покоління “Z”
Т Кадлубович, Д Черняк
ОСВІТНІЙ ДИСКУРС: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 20 (2), 55-67, 2020
2020
Антиципація успіху як основа мотивації студентської молоді
ТІ Кадлубович
Дослідження проблем гуманітарних наук, 2019
2019
Філософія, політологія, соціологія. Видатні діячі філософської та соціально-політичної думки
АВ Сакун, ТІ Кадлубович, ДС Черняк
Київський національний університет технологій та дизайну, 2019
2019
Концепція" amor fati" в творчості Фрідріха Ніцше
ТІ Кадлубович, М Бризгунова
Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні, 2019
2019
Інновації в освіті–запорука взаємодії освіти, науки та бізнесу
ТІ Кадлубович, ДС Черняк
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
Сучасні інноваційні технології навчання на заняттях з курсу" Філософія, політологія, соціологія"
ТІ Кадлубович, А Корякіна
Актуальні питання підготовки фахівців логістики збройних сил України: зміст …, 2019
2019
Вивчення теорії політики як чинник формування політичної культури
ТІ Кадлубович
Дослідження проблем гуманітарної освіти, 2018
2018
Синергетичний підхід при вивченні курсу" Філософія, політологія та соціологія"
ТІ Кадлубович
Місце суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття, 2018
2018
Асиміляція цінності успіху як мотиваційна основа життєвої стратегії сучасної молоді
ДС Черняк, ТІ Кадлубович
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2018
2018
Особливості політичної культури сучасного суспільства та тенденції її трансформації
АВ Сакун, ТІ Кадлубович
Гілея: науковий вісник, 39-44, 2018
2018
Інтерактивність як ознака сучасного політичного дискурсу
ТІ Кадлубович
Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного …, 2018
2018
Проблеми формування картини політичного світу на заняттях з політології
ТІ Кадлубович
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи, 2017
2017
Політика інформаційного суспільства як політика скандалу
АВ Сакун, ТІ Кадлубович
Гілея: науковий вісник, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20