Світлана Сисюк / Svitlana Sysiuk
Світлана Сисюк / Svitlana Sysiuk
к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування, ЗУНУ
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми та перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах
НМ Хорунжак, СВ Сисюк
Економіка і регіон, С. 55060, 2009
302009
Організація обліку фінансового забезпечення закладів освіти
ІД Бенько, СВ Сисюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні …, 2015
272015
Облікова політика суб'єктів державного сектору щодо необоротних активів
СВ Сисюк, ОВ Адамик
Вісник Одеського національного університету імені ІІ Мечникова, 2016
242016
Інформаційні системи управління підприємством: вибір базових технологій та програмного забезпечення
ОВ Адамик, СВ Сисюк
Глобальні та національні проблеми економіки, 2016
242016
Аналіз ефективності використання основних засобів у медичних установах
І Бенько, С Сисюк
222011
Бухгалтерська служба органів місцевого самоврядування: вимоги, особливості створення та функціонування
СВ Сисюк
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
182014
Аналіз запасів медичних установ
ІД Бенько, СВ Сисюк
Сталий розвиток економіки, 267-270, 2013
182013
Власний капітал бюджетних установ: особливості облікового відображення
НГ Мельник, СВ Сисюк
172013
Визначення вартості платних медичних послуг та їх облікове забезпечення
СВ Сисюк, НМ Зорій
142010
Облік зовнішньоекономічної діяльності
МР Лучко, НГ Мельник, СВ Сисюк
Тернопіль: ТНЕУ, 2015
132015
Облік і контроль витрат і калькулювання собівартості платних освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський …
СВ Сисюк
132008
Облік і контроль витрат і калькулювання собівартості платних освітніх послуг
СВ Сисюк
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2008
132008
Облік і контроль витрат і калькулювання собівартості платних освітніх послуг
СВ Сисюк
КНЕУ, 2007
132007
Institutionalism in Accounting: a requirement of the times or a mechanism of social pressure?
Nataliia Semenyshena, Svitlana Sysiuk, Kateryna Shevchuk, Inna Petruk, Iryna ...
Independent Journal of Management & Production 11 (9), 2516-2541, 2020
112020
Критерії щодо формування бухгалтерської служби органів місцевого самоврядування
СВ Сисюк, ІД Бенько
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Облік, контроль і …, 2014
92014
Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation
M Luchko, N Khorunzhak, I Benko, N Zoriy, S Sysiuk, I Lukanovska, ...
Ternopil: TNEU, 2017
82017
Проблеми й перспективи вдосконалення організації обліку в Україні: теоретико-прикладні аспекти і міжнародні вимоги
СВ Сисюк
Бизнес Информ, 2016
82016
Облік зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посібник
МР Лучо, НГ Мельник, СВ Сисюк
Тернопіль : ВПЦУ "Економісчна думка ТНЕУ", 356 с., 2015
82015
Організаційні аспекти обліку благодійної допомоги у бюджетних установах
СВ Сисюк
Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Економічна., С. 51-55., 2014
82014
Комп’ютеризація обліку в бюджетних установах
НМ Хорунжак, СВ Сисюк
Хорунжак НМ, Сисюк СВ [Електроний ресурс]/Режим доступу: http://[www. nbuv …, 0
7
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20