Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу
Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім.В.Даля
Подтвержден адрес электронной почты в домене snu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія
ГВ Козаченко, ВП Пономарьов, ОМ Ляшенко
К.: Лібра 280, 3, 2003
7592003
Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб.
БЄ Бачевський, ІВ Заблодська, ОО Решетняк
К.: Центр учбової літератури 400, 2009
3792009
Управління затратами підприємства: монографія
ГВ Козаченко, ЮС Погорелов, ЛЮ Хлапьонов, ГА Макухін
К.: Лібра 320, 2007
1682007
Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства:[монографія]
ОМ Ляшенко
Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 400, 2011
1532011
Управление крупным предприятием:[монография]
АВ Козаченко, АН Ляшенко, ИЮ Ладыко
К.: Либра, 2006
1082006
Корпорації: управління та культура: монографія
АЕ Воронкова, ММ Баб’як, ЕН Коренєв, ІВ Мажура
Дрогобич: Вимір, 119-172, 2006
107*2006
Діагностика стану підприємства: теорія і практика: монографія
АЕ Воронкова
Х.: ІНЖЕК 520, 2008
892008
Організаційно-економічний механізм як інструмент управління підприємством
ГВ Козаченко
Економіка. Менеджмент. Підприємство, 107-111, 2003
872003
Управління інвестиціями на підприємстві
ГВ Козаченко, ОМ Антіпов, ОМ Ляшенко, ГІ Дібніс
К.: Лібра 1004, 368, 2004
812004
Экономическая безопасность Украины в условиях рыночных трансформационных процессов/Под ред. ВГ Ткаченко, ВИ Богачева
ВГ Ткаченко, ВИ Богачев
Ровенки-Луганск: Наука, 2007
762007
Корпоративне управління: Підручник для вузів
ГВ Козаченко, АЕ Воронкова
К.: Лібра, 200, 2004
512004
Корпоративное управление. Учебник для вузов
ГВ Козаченко, АЕ Воронкова
Киев: Либра, 2004
462004
Малий бізнес: стійкість та компенсаторні можливості. Монографія
ГВ Козаченко, АЕ Воронкова, ВЮ Медяник, ВВ Назаров
К.: Лібра, 46, 2003
372003
Інноваційні технології антикризового управління економічними системами.
СК Рамазанов, ГО Надьон, НІ Кришталь, ОП Степаненко, ...
352016
Концептуалiзацiя управлiння економiчною безпекою пiдприємства: монографiя
ОМ Ляшенко
352011
Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислового підприємства
ЛІ Бєлоусова
НАН України. Інститут економіки промисловості.—Донецьк, 2006.—20 с, 2006
342006
Економічна безпека підприємств: сутність і передумови формування
ГВ Козаченко, ВП Пономарьов
Теорія та практика управління у трансформаційний період: Зб. наук. праць …, 2001
332001
Основи корпоративного управління
ГВ Козаченко, АЕ Воронкова, ЕН Коренєв
Луганськ: Вид-во СНУ, 2001
332001
Экономическая безопасность: сущность и механизмы обеспечения: монография
ГВ Козаченко, ВП Пономарев, ОМ Ляшенко
К.: Либра, 2003
322003
Регіональна промислова політика: питання теорії та практики: монографія
ІВ Заблодська
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 344, 2007
312007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20