Євгенія Кильницька
Євгенія Кильницька
Харьковский Национальный Университет Строительства и Архитектуры, факультет экономики и менеджмента, кафедра экономики
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства
ОС Іванілов, ВВ Смачило, ЄВ Дубровська
Актуальні проблеми економіки, 156-163, 2007
882007
Дослідження сутності поняття «Дебіторська заборгованість»
ЄВ Дубровська
Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка.—Суми: СумДУ, 202-205, 2009
412009
Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні
ВВ Смачило, ЄВ Дубровська
Фінанси України, 35-45, 2007
322007
Сутність та роль факторингу в сучасних умовах
В Смачило, Є Дубравська
Персонал, 75-78, 2007
202007
Development of the social entrepreneurship in Ukraine as an innovative form of the business
V Smachylo, V Khalina, Y Kylnytska
Sumy State University, 2018
102018
Теоретичні положення управління дебіторською заборгованістю
ЄВ Дубровська
Экономика и управление, 16-20, 2009
102009
Управління дебіторською заборгованістю підприємств вантажного автотранспорту
ЄВ Дубровська, ЕВ Дубровская
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, 2010
72010
Класифікація факторів впливу на рівень дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунального сектору господарювання
ЭВ Дубровська
Коммунальное хозяйство городов, 202-207, 2008
72008
Дослідження теоретичних основ щодо сутності поняття «оборотні кошти»
ЄВ Дубровська
Вісник Хмельницького національного університету, 128-131, 2009
52009
Методичний інструментарій щодо управління дебіторською заборгованістю
ЄВ Дубровська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Серія …, 2009
32009
Development of the social entrepreneurship in Ukraine as an innovative form of the business
ВВ Смачило, ВЮ Халіна, ЄВ Кильницька
Маркетинг і менеджмент інновацій, 2018
22018
Kylnytska Ye
V Smachylo, V Khalina
Social enterprise as innovative way development society Transformations in …, 2017
22017
Формування підходів щодо класифікації дебіторської заборгованості
ЄВ Дубровська
Формування ринкових відносин в Україні, С.18–23, 2009
22009
Implementation of differentiated credit policy at mining enterprises
YV Kylnytska
Науковий вісник Національного гірничого університету, 169–177-169–177, 2018
12018
Імплементація комплексної системи оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі
СВ Глухова, ЄВ Кильницька
Маркетинг і менеджмент інновацій, 135-144, 2017
12017
Ієрархічна модель споживчого вибору інноваційної продукції будівельної галузі
СВ Глухова, ЄВ Кильницька
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
12014
Структурування процесу управління дебіторською заборгованістю підприємств
ЄВ Кильницька
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес …, 2013
12013
Оцінка ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємств вантажного автотранспорту
ЄВ Дубровська
Вісник економіки транспорту і промисловості, 253-256, 2011
12011
Розробка ієрархічної моделі методів управління дебіторською заборгованістю підприємств вантажного автотранспорту
ЄВ Дубровська
НТУ" ХПІ", 2011
12011
Implementation of integrated system evaluation efficiency of innovative activity of construction enterprises
SV Glukhova, YV Kylnytska
MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS, 135-144, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20