Нонна Варех
Нонна Варех
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Формування етнокультурних стереотипів у якісній британській пресі: структурні, функціональні й змістовні особливості: дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ком …
НВ Варех
К, 2013
52013
Стереотипізація як чинник створення медіакартини світу
НВ Варех
Вісник Харківського національного університету ім. В.Каразіна. – сер …, 2011
3*2011
Ксенофобський дискурс у мас-медіа: форми й прояви
НВ Варех
Держава та регіони, 49-54, 2013
22013
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ORACLE DATA STREAM ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕПЛІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ДС Горяйнов, НВ Варех, ЛВ Кабак
Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в …, 2018
2018
Модуси англійської мовної картини світу у виданні “The Guardian”
НВ Варех
Вісник Маріупольського державного університету. Серія "Філологія", 138-144, 2018
2018
Концепт “migration” у медіадискурсі якісної британської преси.
НВ Варех
Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації», 74-79, 2017
2017
Особливості медіарецепції етноніму «Ukraine» у британській періодиці
НВ Варех
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2016
2016
Бінарна опозиція свій/чужий у дискурсі британської преси: комунікаційні аспекти
НВ Варех
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
2015
Міжкультурна комунікація як складник професійної діяльності працівника митної служби
НВ Варех
Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки, 124-127, 2014
2014
Стереотип як засіб формування комунікаційної компетенції у системі мультилінгвальної освіти.
НВ Варех
Держава та регіони, 9-12, 2014
2014
До питання типології етокультурних медіастереотипів
НВ Варех
Збірник праць Науково-дослідного центру пресознавства. 21 (3), 356-367, 2013
2013
Етнокультурні медіастереотипи України у британській пресі
НВ Варех
Вісник Харківської державної академії культури, 113-122., 2013
2013
Дискурсивний підхід до вивчення етнокультурних медіастереотипів
НВ Варех
Ученые записки Таврического национального университета им. Вернадского 26 (3 …, 2013
2013
Застосування концептуального аналізу у моделюванні медійного контенту
НВ Варех
Наукові записки Інституту журналістики 50, 2013
2013
Формирование этностереотипов в масс-медиа
НВ Варех
Журналистика в 2011 году: Ценности современного общества и средства …, 2012
2012
Концепт як основа для моделювання медійного контенту / Варех Н.В.
НВ Варех
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Інститут …, 2012
2012
Етнокультурні медіастереотипи як структуро- й семантикотворчі чинники національної ідентичності
НВ Варех
Ученые записки Таврического национального университета им. Вернадского 25 (4 …, 2012
2012
Явище етнокультурної стереотипізації у мас-медіа / Н.В.Варех // Діалог: медіастудії
НВ Варех
Діалог: медіастудії, 17-27, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18