Andriy Miz, Андрій Мізь
Andriy Miz, Андрій Мізь
Associate professor TSMU
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The changes of activity of effector caspase cascade components in case of alimentary obesity in rats
M Marushchak, I Krynytska, L Milevska, A Miz, O Mialiuk
Bangladesh Journal of Medical Science 16 (02), 252-258, 2017
212017
Age morphological characteristics of the wall of the small intestine in rats
H IYe, AV Mizʹ
Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya 12 (1), 12-16, 2013
52013
Investigation of calcium metabolism in patients with coronary heart disease complicated by chronic heart failure, stage ii-a
P Khrystyna, P Liudmyla, S Halyna, A Miz, M Mariya, K Inna
Bangladesh Journal of Medical Science 17 (3), 395-401, 2018
42018
Морфометрична оцінка ремоделювання артетій дванадцятипалої кишки щурів з гострою інтоксикацією тетрахлоретаном у віковому аспекті
АВ Мізь
Вісник проблем біології і медицини.–2013.–Вип 1, 236-242, 2013
22013
The content of lactate in muscle tissue of different types in the early post-mortal period
L Cherkashina, A Miz, B Reminetskyy, A Shklyar, R Sukhonosov, ...
12021
Correlative link ages between indices of bone metabolism and thyroid hormones in rats with periodontitis
V Shcherba, A Miz, M Kyryliv, I Bekus, I Krynytska, M Korda
Journal of Education, Health and Sport 7 (12), 184-196, 2017
12017
The evaluate the thoracic kyphosis at children in age 8-12 years
B Kaźmierska, B Kowalczyk, A Leśków, M Tarnowska, N Galas, P Łuczak, ...
Journal of Education, Health and Sport 7 (1), 28-45, 2017
12017
ВІКОВА МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТІНКИ ТОНКОЇ КИШКИ У ЩУРІВ
IY Herasymiuk, AV Miz
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 12 (1), 12-16, 2013
12013
NEWEST TECHNOLOGIES AS ADVANCED METHOD TO IMPROVE COMPETENCE TEACHING OF “HUMAN ANATOMY” DISCIPLINE UNDER THE CONDITION OF INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION
IY Herasymyuk, AV Miz, IY Krynytska, AM Pryshlyak, BY Reminetskyy
Ternopil State Medical University, 2018
2018
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ МЕТОД ПОКРАЩЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНОГО НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТУ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ» ЗА УМОВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
IY Herasymyuk, AV Miz, IY Krynytska, AM Pryshlyak, BY Reminetskyy
Медична освіта 4, 2018
2018
Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета Анатомія людини за умов інтернаціоналізації вищої освіти
ІЄ Герасимюк, АВ Мізь, АМ Пришляк, БЯ Ремінецький, ІЯ Криницька
Медична освіта, 9-13, 2017
2017
Зміни концентрації С-реактивного білка у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-і гіпотиреозу
ВВ Щерба, ІЯ Криницька, АВ Мізь, ММ Корда
Експериментальна і клінічна медицина, 22-28, 2017
2017
Морфометрическая оценка ремоделирования артерий двенадцатиперстной кишки крыс с острой интоксикацией тетрахлорметаном в возрастном аспекте
АВ Мізь
Вісник проблем біології і медицини 2 (1), 2013
2013
Морфометричні показники артерій порожньої кишки статевонезрілих щурів з гострою інтоксикацією тетрахлорметаном
АВ Мізь, ІЯ Криницька
Сумський державний університет, 2013
2013
Морфометрическая характеристика стенки непораженной тонкой кишки крыс в возрастном аспекте
АВ Мізь, ІЄ Герасимюк
Український морфологічний альманах 10 (3), 70-73, 2012
2012
Стан місцевого імунітету шлунково-кишкового тракту у статевонезрілих щурів за умов гострої інтоксикації тетрахлорметаном
АВ Мізь
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 194-194, 2012
2012
Морфометрична характеристика стінки неураженої тонкої кишки щурів у віковому аспекті
АВ Мізь, ІЄ Герасимюк
Український морфологічний альманах, 70-73, 2012
2012
Динамика изменений содержания секреторного иммуноглобулина а в копро-фильтратах крыс с острой интоксикацией тетрахлорметаном в возрастном аспекте
АВ Мізь
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 2012
2012
Отруєння тетрахлорметаном: поширеність, патогенез, клінічні та морфофункціональні прояви
АВ Мізь
Медична та клінічна хімія, 104-109, 2012
2012
Морфологічна оцінка структурної перебудови стінки тонкої кишки та динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів з гострим ураженням тетрахлорметаном у віковому аспекті
АВ Мізь
Медична хімія 14 (4), 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20