Подписаться
Татьяна Калюжная
Татьяна Калюжная
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічна аксіологія в умовах модернізації професійно-педагогічної освіти
ТГ Калюжна
НПУ імені МП Драгоманова, 2010
532010
Науково-методичні та соціально-педагогічні аспекти безперервної освіти в контексті Болонського процесу
Г Кузнецов, Т Калюжна
Вища освіта України, 19, 2006
322006
Організаційно-педагогічні умови застосування освітньо-наукового порталу в системі екстернатної підготовки фахівців у технічному університеті
ТМ Калюжна
Київ, 2009
232009
Культура педагогічного мовлення: методичні рекомендації
ТГ Калюжна
Київ: НПУ імені МП Драгоманова, 2011
152011
Педагогіка транснаціональної вищої освіти: концептуальні засади
НМ Авшенюк
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015
122015
Основні напрями розвитку вищої освіти України у XXІ столітті
Т Калюжна
Вища освіта України–2006.–додаток 3, 106-114, 2006
122006
Аксиологический подход в системе профессионально-педагогической подготовки будущего учителя
ТГ Калюжная
Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя ІП Шамякіна, 66-71, 2014
112014
Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя
ТГ Калюжна
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2013
102013
Формування загальнолюдських цінностей майбутнього вчителя під час вивчення курсу „Основи педагогічної творчості і майстерності”
ТГ Калюжна
Педагогіка і психологія, 100-106, 2008
62008
Формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної діяльності: теорія і практика
ОІ Огієнко, ЛО Мільто, ТГ Калюжна, ЮЛ Радченко, КВ Котун
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, 2016
52016
Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення
ОІ Огієнко, ТГ Калюжна, ЮС Красильник, ЛО Мільто, ЮЛ Радченко, ...
Імекс-ЛТД, 2013
52013
Зміни в системі цінностей та ціннісних орієнтаціях суспільства й студентської молоді/[Електронний ресурс]
ТГ Калюжна
Режим доступу до джерела: http://www. google. com. ua/urld. bGE, 2009
42009
Інноваційна діяльність вчителя: термінологічний словник
ОІ Огієнко, ЛО Мільто, ТГ Калюжна, ЮЛ Радченко, ЮС Красильник, ...
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, 2016
32016
Професійно–педагогічна підготовка майбутнього вчителя: аксіологічний підхід
ТГ Калюжна
Гілея: науковий вісник, 304-307, 2016
32016
Інформаційні технології у сфері освіти–нові можливості, нові завдання
ТМ Калюжна
ДВНЗ «Національний гірничий університет, 21-23, 2013
32013
Культура педагогічного мовлення
ТГ Калюжна
Методичні рекомендації/ТГ Калюжна.–К 51, 301, 2011
32011
Педагогічні основи становлення аксіологічної парадигми в освіті
ТГ Калюжна
ВІР УАН, 2011
22011
Формування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів як завдання педагогічної аксіології
ТГ Калюжна
Educational Dimension 33, C. 91-96, 2011
22011
АНДРАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: СУТНІСНИЙ АСПЕКТ
О Аніщенко, О Баніт, Т Калюжна
ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ 20 (2), 63-72, 2021
12021
Андрагогічні засади освітнього процесу в системі післядипломної педагогічної освіти
АМ Самко, ТГ Калюжна
Друкується за ухвалою Вченої ради Чернівецького національного університету …, 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20