Follow
Любов Матвіївна Балабанова / Любовь Матвеевна Балабанова / Balabanova Liubov
Любов Матвіївна Балабанова / Любовь Матвеевна Балабанова / Balabanova Liubov
National University of Civil Defence of Ukraine / Національний університет цивільного захисту
Verified email at nuczu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Судебная патопсихология: вопросы определения нормы и отклонений
LM Balabanova
Сталкер, 1998
4601998
Психологический словарь
ВН Копорулина, МН Смирнова, НО Гордеева, ЛМ Балабанова
Ростов-на-Дону: Феникс, 2003
1142003
Категория нормы в психологии студенческого возраста
ЛМ Балабанова
Харьков: Консум, 1999
681999
Категорія норми у дослідженні та регулюванні функціональних станів людини
ЛМ Балабанова
спец. 19.00. 02 «Психофизиология». Київ: Ін-тут психології ім. ГС Костюка …, 2001
312001
Психолого-педагогічні проблеми студентського віку
ЛМ Балабанова
Психологія: зб. наук. праць.–К.: НПУ, 169-170, 1999
231999
Психологічні особливості рефлексії вимушених переселенців
ЛМ Балабанова
162017
Кримінальна агресія: агресія та агресивність
ОВ Григор’єва
Юридична наука, 123-130, 2014
142014
Жизнестойкость как фактор эффективности человека в различных ситуациях служебной деятельности
ЛМ Балабанова
Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип 7 …, 2011
142011
Особливості застосування методів психологічного впливу у професійній діяльності слідчого
ЛМ Балабанова, ЄВ Павлович, СО Гарькавець
102005
Моделі формування здорового способу життя: психологічний аналіз у контексті цінностей і норм
ЛМ Балабанова, ЛА Перелигіна, КВ Балабанова
Український психологічний журнал, 7-18, 2018
92018
Когнитивные модели и их использование в оптимизации процесса обучения
ЛМ Балабанова, НФ Бобровникова
92009
Динамика системы отношений личности курсантов в процессе социально-психологического тренинга
ЛМ Балабанова
Право і Безпека, 187-189, 2006
92006
Категория нормы в исследовании и регуляции функциональных состояний человека. Дисс. д. психол. н
ЛМ Балабанова
Харьков, 2000
92000
Суб’єктивна категоризація процесу професійного становлення особистості в системі силових структур
ЛМ Балабанова
Право і безпека 3, 7-9, 2004
82004
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПРАВООХОРОНЦІВ
А Нежута, Л Балабанова, І Жданова
72014
Судова патопсихологія (питання визначення норми і відхилень)
ЛМ Балабанова
Донецьк: Сталкер, 1998
71998
Особистість суб’єкта правоохоронної діяльності в аспекті динамічних перетворень у системі Міністерства внутрішніх справ
ЛМ Балабанова
Право і безпека.-2012.-№ 1 (43).-С. 287-291, 2012
52012
Психологічні особливості формування професійної ідентичності у курсантів в період навчання у ВНЗ МВС України
ЛМ Балабанова
52012
Соціально-психологічні аспекти формування девіацій у підлітків та шляхи їх попередження
ЛМ Балабанова
Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика: матеріали Всеукр …, 2002
42002
Категория нормы в личности студенческого возраста (теоретико-методологический аспект)
ЛМ Балабанова
Харьков: Консум, 1999
41999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20