Follow
Oleksiy Tereshchuk / Олексій Терещук
Oleksiy Tereshchuk / Олексій Терещук
Other namesНисторяк Іван, Шульц Роман, Крячок Сергій
Директор навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Vidnovlennya misʹkykh polihonometrychnykh merezh suchasnymy suputnykovymy tekhnolohiyamy [Reconstruction of urban polygonometric networks with modern satellite technologies]
OI Tereshchuk, IO Nystoriak, RV Shults
Heodeziіa, kartohrafiіa ta aerofotoznimannіa–Geodesy, cartography and aerial …, 2015
132015
Efficiency of application of satellite technology when performing land and cadastral works in settlements
NI Tereshchuk O.
Geodesy, cartography and aerial photography, 90-100, 2016
122016
Praktychni doslidzhennia tochnosti vyznachennia koordynat za suputnykovymy tekhnolohiiamy u realnomu chasi [Practical studies of the accuracy of coordinates by satellite …
RV Shults, OI Tereshchuk, AO Annenkov, IO Nystoriak
Inzhenerna heodeziia–Engineering geodesy 61, 58-77, 2014
122014
Відновлення міських полігонометричних мереж сучасними супутниковими технологіями
О Терещук, І Нисторяк, Р Шульц
Геодезія, картографія і аерофотознімання, 59-72, 2015
112015
Практичні дослідження точності визначення координат за супутниковими технологіями в режимі реального часу
РВ Шульц, ОІ Терещук, АО Анненков, ІО Нисторяк
Інженерна геодезія, 58-76, 2014
102014
Досвід функціонування перманентної GNSS-станції «Чернігів»(CNIV) у мережі EPN
ОІ Терещук, ІО Нисторяк
Технічні науки та технології, 2015
92015
Research of systematic errors according to the results of processing satellite observations by software complexes
OI Tereshchuk, IV Korniyenko, SD Kryachok, TM Malik, VY Belenok, ...
News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan …, 2019
82019
Dosvid fvnktcyonuvania permanentnoi GNSS-stantcii «Chernihiv»(CNIV) u merezhi EPN [Experience in the operation of permanent GNSS-station" Chernihiv"(CNIV) in the network EPN]
OI Tereshchuk, IO Nystoriak
Tekhnichni nauky ta tekhnolohii–Technical sciences and technologies, 130-140, 2015
82015
Аналіз GNSS-спостережень у Північному регіоні України
ОІ Терещук, ІО Нисторяк
Містобудування та територіальне планування, 443-451, 2013
82013
Моніторинг енергоефективності малоповерхових будівель
ММ Корзаченко, ДВ Маргасов, ОІ Терещук, ЄЮ Сахно
Чернігів: ЧНТУ, 2018
62018
Проект мережі активних перманентних GPS-станцій Північного регіону України
О Терещук, С Савчук
Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування …, 2007
62007
Doslidzhennia konstruktsii opory anteny permanentnoi GPS–stantsii «Chernihiv»[Investigation of the antenna support of the permanent GPS-station" Chernigiv"]
OI Tereshchuk, VV Surovets, VI Movenko
Visnyk heodezii ta kartohraphii–Bulletin of Geodesy and Cartography 3, 8-10, 2006
62006
Praktychni doslidzhennja tochnosti vyznachennja koordynat za suputnykovymy tehnologijamy u real'nomu chasi [Research accuracy of the coordinates satellite technology in real time]
RV Schultz, OI Tereshchuk, AO Annenkov, IO Nystoryak
Scientific and technical journal Engineering Geodesy. Kyiv National …, 2014
52014
Предварительные результаты GNSS-наблюдений на пунктах геодезической сети Северного региона Украины
РВ Шульц, АИ Терещук, АА Жалило, АА Анненков, АА Желанов, ...
Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и …, 2014
52014
Sposib pobudovi heodezichnoi opornoi fihuri [The method of constructing geodetic reference figure]
VH Burachek, IO Nystoriak, OI Tereshchuk
Patent Ukrain, 2013
52013
Попередні результати та аналіз GNSS-спостережень на Чернігівщині
О Терещук, І Нисторяк
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 58-61, 2013
52013
Радіаційний стан на території України та продукти бджільництва
ЛІ Боднарчук, В Кубайчук, О Терещук
Укр. пасічник, 22-24, 1992
51992
Дослідження похибок впливу зовнішнього середовища на точність планових координат при GNSS-спостереженнях у Північному регіоні
ОІ Терещук
Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування …, 2013
42013
Розроблення технології оцінки стану берегової лінії русел середніх і великих рік України
В Глотов, В Чижевський, О Терещук, В Мовенко
Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК “Сучасні …, 2007
42007
Modern Technologies of Geodetic Support of Planning Works in High-Rise Construction | Suvremene tehnologije geodetske podrške u planiranju radova u visokogradnji
V Novomlynets, O., Tereshchuk, O., Kriachok, S., ... Sharyi, H. , Gladilin
Geodetski List, 2022, 76 ((1)), pp. 71–86, 2022
32022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20