Andrii Semenog, Андрій Семеног
Andrii Semenog, Андрій Семеног
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ІО Школьник
Суми: Університетська книга 301 (3), 2009
802009
Взаємодія банківського і реального секторів економіки України: основні тенденції
АЮ Семеног
Донецкий национальный университет, 2010
292010
Взаємодія інститутів фінансового посередництва з реальним сектором економіки
ІО Школьник, АЮ Семеног
ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011
222011
Фінансовий сектор України: теоретичний аналіз економічної дефініції
ІО Школьник, АЮ Семеног
Вісник Української академії банківської справи, 31-36, 2013
132013
Вплив діяльності фінансових установ на економічне зростання України
АЮ Семеног
122011
Страховий ринок України та країн ЄС: порівняльний аналіз
ОМ Пахненко, АЮ Семеног, МО Мілютіна
Мукачівський державний університет, 2017
102017
Діяльність небанківських фінансових установ у контексті економічного зростання
АЮ Семеног
Запорізький національний університет, 2011
82011
Особливості оцінювання розвитку фінансового сектора України
ВМ Кремень, АЮ Семеног
72013
Взаємодiя банкiвського i реального секторiв економiки України: основнi тенденцiї
АЮ Семеног
Вiсник Донецкого нац. ун-ту. Випуск. 1 (16)., 181188, 2010
72010
Non-bank financial institutions activity in the context of economic growth: Cross-country comparisons
AR Ch, AY Semenoh
Sumy State University, 2017
62017
Основні засади податкової політики в країнах ЄС на сучасному етапі
ОМ Пахненко, АЮ Семеног
ТОВ" ДКС Центр", 2016
62016
Управління дебіторською заборгованістю підприємства
АМ Ющенко
ББК 65.9 (4Укр)-2я43 С69, 139, 2014
62014
Моделі фінансових систем у розвинутих країнах: переваги і недоліки
АЮ Семеног
Хмельницького національного університету, 2010
52010
Тенденції розвитку Fintech послуг на світовому та вітчизняному ринках фінансових послуг
АЮ Семеног, СВ Цирулик
Бизнес Информ, 2018
42018
Еволюція зарубіжних концепцій впливу моделей фінансової системи на економічне зростання країни
АЮ Семеног
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
42010
Сутність та значення фінансової безпеки держави
АЮ Семеног, АВ Хомутенко, АВ Хомутенко, ВЮ Барвінок, ...
32018
Науково-методичні засади забезпечення розвитку фінансового сектору України
ВМ Кремень, АЮ Семеног
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 29-33, 2013
32013
Розвиток економічної думки про роль фінансових установ в економічній системі (кін. ХІХ-ХХ ст.)
АЮ Семеног
Університет банківської справи Національного банку України, 2010
32010
Екосистеми цифрових платформ як фактор трансформації бізнесу в умовах цифрової економіки
АЮ Семеног
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
22019
Теоретичні засади забезпечення фінансової безпеки на ринку фінансових послуг
АЮ СЕМЕНОГ
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Голова–ректор Харківського національного університету …, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20