Віталій Ачкан
Віталій Ачкан
БДПУ, факультет фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти технологічної освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене bdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення рівнянь та нерівностей.
ВВ Ачкан
Видавництво НПУ іменіМ. П. Драгоманова, 2009
212009
Методологические знания по элементарной математике как основа формирования готовности будущих учителей математики к инновационной педагогичной деятельности
АВВ Кугай НВ
Сборник научни трудове “MATTEX 2016” 1, 226 – 235, 2016
72016
Підготовка майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності
ВВ Ачкан
Київ: Маслаков, 2018
62018
Проблема реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсу алгебри та початків аналізу.–[Електронний ресурс]
ВВ Ачкан
Режим доступу: www. bdpu. org/scientific_published/pedagogics_1_2007/10. doc, 0
6
Використання прикладних задач у процесі вивчення похідної в курсі алгебри та початків аналізу в класах різних профілів
ВВ Ачкан
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
52014
Прикладні задачі як засіб формування математичних компетентностей учнів у процесі вивчення рівнянь і нерівностей в курсі алгебри та початків аналізу
ВВ Ачкан
Математика в школі, 2, 2009
52009
Навчальні дослідження з використанням ІКТ як засіб формування математичних компетентностей учнів
ВВ Ачкан
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім …, 2008
52008
Інновації у шкільній математичній освіті в зарубіжних країнах
А ВВ
Математика в рідній школі, 38 – 44, 2016
42016
Компетентнісний підхід як методологічна основа підготовки майбутніх вчителів фізико-математичних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності
НЛ Сосницька, ВВ Ачкан
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2015
32015
Теоретико-методичні засади фахової підготовки вчителів фізики та математики в умовах освітнього інформаційного середовища
КОБ Сосницька НС, Школа ОВ, Ачкан ВВ
32012
Формування конструктивно-графічної математичної компетентності старшокласників у процесі вивчення рівнянь та нерівностей
А ВВ
Математика в школі, 3 – 6, 2010
32010
Математичні компетентності як компонент особистісно орієнтованого навчання математики/ВВ Ачкан
В Ачкан
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць, 15-20, 2007
32007
Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності
ВВ Ачкан, ТЛ Годованюк
Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла …, 2018
22018
Реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки учнів до розв’язування рівнянь і нерівностей державної підсумкової атестації з математики у 9 класі
ВВ Ачкан
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 184-195, 2015
22015
Формування логічної та дослідницької математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення рівнянь та нерівностей
ВВ Ачкан
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
22011
Математичні компетентності учнів, напрями їх набуття та шляхи формування в старшій школі
А ВВ
Збірник наукових праць / Державна прикордонна служба України, НАДПСУ ім. Б …, 2010
2*2010
Досвід підготовки вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у зарубіжних країнах
В Ачкан
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
12016
Інноваційний педагогічний досвід шкільної математичної освіти у країнах Європейського союзу
А ВВ
Український педагогічний журнал, 112 – 119, 2016
12016
Педагогічна інновації як необхідна складова модернізації математичної освіти
А ВВ
Математика в рідній школі, 47 – 51, 2015
12015
Педагогічна інноватика в контексті підготовки вчителя математики
ВВ Ачкан
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 165-173, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20