Горбунова Каріне Маркарівна | Horbunova Karyne
Горбунова Каріне Маркарівна | Horbunova Karyne
Миколаївський Національний Аграрний Університет | Mykolayiv National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Творча діяльність як теоретична проблема
КМ Горбунова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць: у, 40-45, 2001
82001
Комплексна безпека підприємств, як складова системи управління: зб. наук. праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. I Всеукраїнська наукова …
КМ Горбунова, ВМ Курепін
Миколаїв: Торубара ВВ, 22-24, 2018
72018
Виховання культури безпеки життєдіяльності майбутніх фахівців у закладах вищої освіти
КМ Горбунова, ВМ Курепін
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
42018
Виховання культури безпеки студентів у процесі вивчення дисциплін безпеки
ВМ Курепін, КМ Горбунова
12018
Формування навичок нестандартного творчого мислення у майбутніх інженерів-педагогів
КМ Горбунова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Зб. наук. праць. УІПА. Харків, 189-194, 2002
12002
Діагностика навичок нестандартного творчого мислення у студентів інженерних спеціальностей
КМ Горбунова
Наукові праці, 43-47, 0
1
Модульно-компетентністні технології підготовки майбутніх агроінженерів відповідно до вимог Болонського процесу
КМ Горбунова, КА Тайхриб, СБ Літвінчук, КО Яблуновська
2020
Психологія управління
КА Тайхриб, КМ Горбунова
2019
Вища освіта України і Болонський процес
КМ Горбунова, СБ Літвінчук, КА Тайхриб
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
2019
Інженерна психологія
КМ Горбунова, СБ Літвінчук, КА Тайхриб
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
2019
Екологічна психологія та психопедагогіка у системі підготовки майбутніх викладачів аграрної галузі
КМ Горбунова, КМ Горбунова, ВМ Курепін, ВН Курепин, ...
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
2018
Комплексна безпека підприємств, як складова системи управління
ВМ Курепін, КМ Горбунова
2018
Діяльнісні аспекти процесу професійної підготовки майбутніх фахівців
СБ Літвінчук, КА Тайхриб, КМ Горбунова
2018
Психологія управління
КМ Горбунова, КМ Горбунова, КА Тайхриб, ЕА Тайхриб
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
2017
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти" Магістр" спец. 8.10010203" Механізація сільського господарства" та 208" Агроінженерія …
ОА Горбенко, ЕА Горбенко, ВІ Гавриш, ВИ Гавриш, КМ Горбунова, ...
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
2016
Психологія і педагогіка
КМ Горбунова, КМ Горбунова, КА Тайхриб, ЕА Тайхриб
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
2016
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
КМ Горбунова, КА Тайхриб
Друкується в редакції авторів статей, 28, 2014
2014
Технологія дослідження рівня розвитку лідерських якостей учнів ПТУ
КМ Горбунова, КМ Горбунова
2014
Взаємозв’язок смисложиттєвих орієнтацій та підвищення мотивації до навчання студентів вищих аграрних навчальних закладів
ГК М.
Збірник тез доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної …, 2010
2010
ІНТЕГРАТИВНІ ПІДХОДИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ
КМ ГОРБУНОВА, СВ КРАСНЯНСЬКИЙ
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск V: Т. 2 …, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20