Подписаться
Евгений Быба, Євген Биба, Ievgen Byba
Евгений Быба, Євген Биба, Ievgen Byba
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене lll.kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування структури та механічних властивостей конструкційних титанових сплавів під час активованого спікання порошків гідриду титану
ЄГ Биба
Київ, 2016
42016
Obtaining of improved purity titanium by sintering of TiH2 powders with boron edition
PI Loboda, EG Byba, VV Chernjavskii
Sintering 2009, 2009
3*2009
Вплив технологічних параметрів на формування структури та властивостей композиту Ті-ТіВ-ТіС
ЄГ Биба, ПІ Лобода
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 137-140, 2014
22014
Вплив умов нагрівання на чистоту і властивості спеченого титану
ЄГ Биба, ПІ Лобода, ВВ Чернявський
Науково-технічний збірник «Проблеми тертя та зношування», 152-158, 2011
22011
Розробка вольфраммідних сильнострумових контактів на основі відходів металообробки
АВ Мініцький, ЄГ Биба, НВ Мініцька, ОВ Власова, ДВ Ведель
Металознавство та обробка металів, 53-60, 2019
12019
Формування структури і властивостей титан-матричного композиту Ті-ТіВ2 при електронно-променевому спіканні порошків ТіН2 та ТіВ2
ЄГ Биба, ІІ Степанова
Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих …, 2014
12014
Формування структури та властивостей титан-матричного композиту Ті-ТіВ в залежності від методу спікання
ЄГ Биба, ПІ Лобода
Металознавство та обробка металів, 37-42, 2014
12014
Структура і властивості титану, отриманого спіканням порошків ТіН2
ЄГ Биба, ПІ Лобода, МО Сисоєв, ОС Гуцу
Фізика і хімія твердого тіла 12 (2), 465-470, 2011
12011
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПЛАКУВАННЯ НІКЕЛЕМ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ
АВ Мініцький, ЄГ Биба, OI Юркова, НВ Мініцька
Наукові нотатки, 13-17, 2021
2021
Композиційні порошки на основі аморфізуючого сплаву FeMoNiCrB з добавками тугоплавких сполук для газотермічного нанесення покриттів
ЄГБ Ю.С. Борисов, А.Л. Борисова, О.М. Бурлаченко, Т.В. Цимбалиста, М.А ...
Автоматичне зварювання, 44-53, 2021
2021
Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції
ІЮ Троснікова, АВ Мініцький, ЄГ Биба, ПІ Лобода
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Інформатика, обчислювальна техніка, програмування та числові методи. Комп’ютерний практикум (Частина 1)
ОВ Степанов, ЄГ Биба, ТО Соловйова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Регенерація каталізатора крекінгу гудрі цитратною кислотою
ВЮ Черненко, ЄГ Биба, АІ Ворфоломєєв, ОЕ Чигиринець, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
2016
Спосіб нанесення електролітичного залізного покриття
СВ Мигас, СС Брайченко, ОВ Лінючева, МВ Бик, ЄГ Биба
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
2016
ХОЛОДНЕ ГАЗОДИНАМІЧНЕ НАПИЛЕННЯ–ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД КОНСОЛІДАЦІЇ ПОРОШКОВИХ КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ Al-Fe-Cr СПЛАВІВ
ЄГ Биба, ОІ Кравченко, ДО Гущик, ОІ Юркова
ББК 34.61 я43 Н73, 26, 2015
2015
Влияние дисперсности на кинетику процесса уплотнения порошков гидрида титана при прессовании
ЕГ Быба, ПИ Лобода
HighMatTech 2015, 2015
2015
Effect of Mechanical Vibration on the Kinetics of Dewatering and Forming the Structure of ТiН2 Powder Compacts during Electron Beam Sintering
PIL EG Biba
Powder Metallurgy, 15-21, 2014
2014
Cтруктура та властивості композиту Ті-ТіВ-ТіС, отриманого свс системи ТіН2 – B4C
ЄГ Биба, ПІ Лобода, ДО Сухарчук
Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх …, 2014
2014
Электронно-лучевое спекания ТiH2 c наложением механических колебаний
ЕГ Быба, ПИ Лобода, АИ Юркова
Материаловедение тугоплавких соединений, 59, 2014
2014
Влияние количества добавки В на формирование структуры и свойств композита Тi-TiB при электронно-лучевом спекании
ЕГ Быба, ПИ Лобода, ИИ Степанова
Порошковая металлургия: современное состояние и будущее, 73, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20