Леонід Борисович Долінський
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посіб
ЛБ Долінський
К.: Майстер-клас, 2005
412005
Теоретичне підґрунтя інвестиційної оцінки цінних паперів в Україні
ЛБ Долінський
Фінанси України, 87-95, 2008
182008
Оцінка вартості облігацій з урахуванням ризику неплатежу
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, АІ Галкін
Нацiональний банк України, 2007
162007
Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об’єктів рейтингування
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский
Нацiональний банк України, 2011
152011
Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, О Ковальчук
Нацiональний банк України, 2012
132012
Моделювання кредитних рейтингів за національною та міжнародною рейтинговими шкалами
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский
Нацiональний банк України, 2010
132010
Деякі аспекти кількісного аналізу ефективності управління активами інститутів спільного інвестування
Л Долінський, Ю Павленко
Ринок цінних паперів України, 53-58, 2007
132007
Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, АІ Галкін
Нацiональний банк України, 2007
132007
Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід
ЛБ Долінський, ДП Сащук
Фінанси України, 108-117, 2008
122008
Фінансова математика: навч. посіб.
ЛБ Долінський
К.: КНЕУ 265 (7), 2009
102009
Рейтингове оцінювання надійності емітентів боргових інструментів на підґрунті нечітко-множинного аналізу
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана …, 2005
102005
Моделювання дефолтів за облігаційними позиками
ЛБ Долінський
Фінанси України, 65-74, 2009
92009
Оцінювання фінансової стійкості банківських установ в аспекті надійності депозитних вкладів
ЛБ Долінський, ДО Пєршин
Бізнес Інформ, 233-239, 2015
62015
Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский
Міністерство фінансів України, 2010
62010
Проблеми становлення строкової торгівлі в Україні
Л Долінський
Фінансовий ринок України, 15-16, 2004
62004
Ідентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банку
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, ВВ Корчинський, ВВ Корчинский
Тернопільський національний економічний університет, 2016
52016
Валютний ринок України: підсумки 2014 року і ключові тенденції розвитку [Електронний ресурс]
ЛБ Долінський
Режим доступу: http://rurik. com. ua/documents/research …, 2014
52014
Оцінювання ефективності управління активами: нечітко-множинний підхід
ЛБ Долінський, ЮВ Павленко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
52011
Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників
ЛБ Долінський
Фінанси України, 73-80, 2010
52010
Моделювання та управління ризиком вексельних зобов’язань
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
52002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20