Подписаться
Леонід Борисович Долінський / Leonid Dolinskyi
Леонід Борисович Долінський / Leonid Dolinskyi
Національний університет «Києво-Могилянська академія» / National University of Kyiv-Mohyla Academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukma.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посіб
ЛБ Долінський
К.: Майстер-клас, 2005
472005
Теоретичне підґрунтя інвестиційної оцінки цінних паперів в Україні
ЛБ Долінський
Фінанси України, 87-95, 2008
182008
Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України
Л Долінський, О Ковальчук
Вісник Національного банку України, 28-32, 2012
172012
Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об’єктів рейтингування
Л Долінський
Вісник Національного банку України, 23-27, 2011
162011
Оцінка вартості векселів із урахуванням ризику неплатежу
ЛБ Долінський, АІ Галкін
Фінанси України, 68-76, 2009
162009
Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, АІ Галкін
Нацiональний банк України, 2007
142007
Моделювання кредитних рейтингів за національною та міжнародною рейтинговими шкалами
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский
Нацiональний банк України, 2010
132010
Деякі аспекти кількісного аналізу ефективності управління активами інститутів спільного інвестування
Л Долінський, Ю Павленко
Ринок цінних паперів України, 53-58, 2007
132007
Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід
ЛБ Долінський, ДП Сащук
Фінанси України, 108-117, 2008
122008
Фінансова математика: навч. посіб.
ЛБ Долінський
К.: КНЕУ 265 (7), 2009
112009
Extended weak convergence and utility maximisation with proportional transaction costs
E Bayraktar, L Dolinskyi, Y Dolinsky
Finance and Stochastics 24 (4), 1013-1034, 2020
102020
Моделювання дефолтів за облігаційними позиками
ЛБ Долінський
Фінанси України, 65-74, 2009
102009
Рейтингове оцінювання надійності емітентів боргових інструментів на підґрунті нечітко-множинного аналізу
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана …, 2005
102005
Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів
ЛБ Долінський
Фінанси України, 89-99, 2010
92010
Оцінювання фінансової стійкості банківських установ в аспекті надійності депозитних вкладів
ЛБ Долінський, ДО Пєршин
Бізнес Інформ, 233-239, 2015
72015
Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон’юнктури біржових ринків світу
Л Долінський, К Ніколаєнко
Ринок цінних паперів України, 95-104, 2012
72012
Ідентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банку
ЛБ Долінський, ВВ Корчинський
Тернопільський національний економічний університет, 2016
62016
Проблеми становлення строкової торгівлі в Україні
Л Долінський
Фінансовий ринок України, 15-16, 2004
62004
Кореляційно-регресійний аналіз інвестиційної привабливості АПК
ЛБ Долінський, ОС Рибачок
Економічний аналіз, 30-37, 2016
52016
Валютний ринок України: підсумки 2014 року і ключові тенденції розвитку [Електронний ресурс]
ЛБ Долінський
Режим доступу: http://rurik. com. ua/documents/research …, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20