Леонід Борисович Долінський / Leonid Dolinskyi
Леонід Борисович Долінський / Leonid Dolinskyi
Університет державної фіскальної служби України (University of the State Fiscal Service of Ukraine)
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посіб
ЛБ Долінський
К.: Майстер-клас, 2005
422005
Теоретичне підґрунтя інвестиційної оцінки цінних паперів в Україні
ЛБ Долінський
Фінанси України, 87-95, 2008
182008
Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об’єктів рейтингування
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский
Нацiональний банк України, 2011
152011
Оцінка вартості облігацій з урахуванням ризику неплатежу
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, АІ Галкін
Нацiональний банк України, 2007
152007
Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, О Ковальчук
Нацiональний банк України, 2012
142012
Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід
ЛБ Долінський, ДП Сащук
Фінанси України, 108-117, 2008
132008
Деякі аспекти кількісного аналізу ефективності управління активами інститутів спільного інвестування
Л Долінський, Ю Павленко
Ринок цінних паперів України, 53-58, 2007
132007
Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, АІ Галкін
Нацiональний банк України, 2007
132007
Моделювання кредитних рейтингів за національною та міжнародною рейтинговими шкалами
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский
Нацiональний банк України, 2010
122010
Рейтингове оцінювання надійності емітентів боргових інструментів на підґрунті нечітко-множинного аналізу
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана …, 2005
112005
Фінансова математика: навч. посіб.
ЛБ Долінський
К.: КНЕУ 265 (7), 2009
102009
Моделювання дефолтів за облігаційними позиками
ЛБ Долінський
Фінанси України, 65-74, 2009
92009
Extended weak convergence and utility maximisation with proportional transaction costs
E Bayraktar, L Dolinskyi, Y Dolinsky
Finance and Stochastics 24 (4), 1013-1034, 2020
72020
Оцінювання фінансової стійкості банківських установ в аспекті надійності депозитних вкладів
ЛБ Долінський, ДО Пєршин
Бізнес Інформ, 233-239, 2015
72015
Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский
Міністерство фінансів України, 2010
72010
Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон’юнктури біржових ринків світу
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, КС Ніколаєнко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана …, 2012
62012
Проблеми становлення строкової торгівлі в Україні
Л Долінський
Фінансовий ринок України, 15-16, 2004
62004
Кореляційно-регресійний аналіз інвестиційної привабливості АПК
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, ОС Рибачок, ОС Рыбачок
Тернопільський національний економічний університет, 2016
52016
Оцінювання ефективності управління активами: нечітко-множинний підхід
ЛБ Долінський, ЮВ Павленко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
52011
Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників
ЛБ Долінський
Фінанси України, 73-80, 2010
52010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20