Підписатись
Тетяна Петрівна Танько
Тетяна Петрівна Танько
професор, декан факультету дошкільної освіти, Харківський
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів у педагогічних університетах
ТП Танько
ГС Сковороди. Харків, 2004
1862004
Музично-педагогічна освіта в Україні
ТП Танько
Х.: Основа 192, 2, 1998
791998
Формування професійної майстерності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
А Богуш, Н Гавриш, Н Кічук, Л Коваль, О Кононенко, К Крутій, В Кьона, ...
«Гуманність є людинолюбство, але розвинене свідомістю й освітою» ВГ …, 2016
292016
Міжпредметні зв'язки вокально-хорових дисциплін у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики
ТП Танько, СГ Мельничук, ГФ Пономарьова
232008
Естетичне виховання дітей у дошкільних закладах освіти України (друга половина ХХ століття)
ТП Танько, МВ Чернявська
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, Вид-во …, 2017
202017
Музично-педагогічна компетентність майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу
ТП Танько
Харків: Нове слово, 2003
142003
Музична підготовка майбутніх педагогічних кадрів у педвузах України (40-50-ті рр. ХХ ст.)
ТП Танько
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 139-142, 2000
72000
Профорієнтаційна робота як вагома складова діяльності кафедр педагогічних ВНЗ
Т Танько
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 286-290, 2012
62012
Специфіка музично-педагогічної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу
ТП Танько
Педагогіка і психологія: зб. наук. пр, 113-118, 2004
62004
Соціально-педагогічні аспекти формування загальнолюдських цінностей у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти
ТП Танько, НГ Тарарак
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2018
52018
Підготовка майбутніх вчителів-вихователів до використання технологій психолого-педагогічного проектування в дошкільних закладах освіти/Тетяна Петрівна Танько
ТП Танько
І Ст. ІІ Всеукр. наук.-практ. Конф.(8-9 берез. 2016 р., Україна, м. Харків …, 2016
52016
Тестовий контроль знань студентів як умова модернізації освіти в Україні
ТП Танько
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 14-18, 2010
52010
Особливості ігрового навчання в музично-педагогічній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
ТП Танько
Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 43-51, 2016
42016
Розвиток творчого потенціалу педагога в умовах модернізації системи післядипломної педагогічної освіти
ТП Танько
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 146-149, 2009
42009
Духовно-моральні цінності як ознака професіоналізму вихователя сучасного закладу дошкільної освіти
Т Танько
Освітній простір України, 126-132, 2018
32018
До педагогічних умов формування готовності майбутніх вихователів до твочої самореалізації
ВВ Любива
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2016
22016
Формування національних цінностей студентської молоді засобами мистецтва
ТП Танько
Педагогіка та психологія, 58-65, 2011
22011
Педагогічна практика в закладах дошкільної освіти
ТП Танько, НГ Тарарак, ІО Ларіна
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2023
12023
Формування медіаграмотності майбутнього фахівця дошкільної освіти
СО Доценко, ТП Танько
Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського …, 2022
12022
Естетичне виховання дошкільників як наукова проблема у першій половині ХХ століття
Т Танько, М Чернявська
Педагогічна освіта: теорія і практика 2 (26), 293-298, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20