Пурдик Виктор Петрович
Title
Cited by
Cited by
Year
Динамика предохранительного клапана с эластичным управляющим элементом
ВВ Сыркин, ВБ Петров, ВП Пурдик
Гидропривод и гидропневмоавтоматика, сб. Киев," Техника, 33-34, 1971
61971
Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин
ОВ Дерібо, ЖП Дусанюк, ОМ Мироненко, ВП Пурдик, СВ Репінський, ...
ВНТУ, 2006
52006
Стенд для експериментального дослідження динамічних характеристик гнучких трубопроводів
ВП Пурдик, МЮ Поздняков
ВНТУ, 2013
32013
Експериментальне визначення необхідних умов і параметрів процесу та приводу пресування паливних брикетів з відходів деревини
ВІ Савуляк, ОВ Березюк, ВП Пурдик, СП Білошицький
ВНТУ, 2010
32010
Обгрунтування основних експлуатаційних параметрів обладнання для виробництва паливних брикетів
ВП Пурдик, НА Возній
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
12017
Модернізація стенда для дослідження динамічних характеристик гнучких рукавів високого тиску
ВП Пурдик, МЮ Поздняков
Вісник машинобудування та транспорту 2: 84-91., 2016
12016
Експериментальний стенд та методика визначення динамічних характеристик гнучких трубопроводів високого тиску
ВП Пурдик, МЮ Поздняков
Вісник машинобудування та транспорту, 96-102, 2015
12015
Імітаційне дослідження динаміки пристрою для формування заготовок сирої цегли
ВП Пурдик, ВІ Перепелиця
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Експериментальне дослідження ресурсу працездатності еластичного запорного органа клапана
ВП Пурдик
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Визначення зони нечутливості зворотньо-запобіжного клапана до коливань тиску в виконавчому гідроциліндрі
ВП Пурдик
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
2019
Аналіз сучасного промислового обладнання для виробництва паливних брикетів
НА Возній, ВП Пурдик, ВО Скоритченко, ААІ Утрерас
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції …, 2019
2019
Динаміка приводу обладнання для формування заготовок цегли
ВП Пурдик, ВІ Перепелиця
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції …, 2019
2019
Оптимізація конструктивних параметрів врівноважувального клапана для гідроприводу інваріантного до знакозмінного навантаження
ЛГ Козлов, ЛК Поліщук, ОВ Піонткевич, ВП Пурдик, ОВ Петров
I-а Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Перспективи розвитку …, 2019
2019
Експериментальні дослідження процесу пресування паливних брикетів з деревинної сировини
ВП Пурдик, НА Возній
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 92-97, 2018
2018
Автоматизація виробництва в машинобудуванні
ЮІ Муляр, ВП Пурдик, СВ Репінський, ЮА Бурєнніков, ЛГ Козлов, ...
ВНТУ, 2018
2018
Дослідження коефіцієнта демпфування робочого органу регулятора витрати
ОЛ Брицький
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
Експериментальний стенд для визначення схеми формування сили тертя еластичним елементом під впливом тиску рідини
ВП Пурдик
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
Обгрунтування основних експлуатаційних параметрів обладнання для виробництва паливних брикетів
НА Возній, ВП Пурдик
XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту …, 2017
2017
Вплив основних параметрів пресування на щільність паливних брикетів з відходів деревини
НА Возній, ВП Пурдик
Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в …, 2017
2017
Адаптивний гідропривод обладнання для формування заготовок цегли
ВГ Сапожник, ВП Пурдик
Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20