Олександр Юрійович Поліщук
Олександр Юрійович Поліщук
Доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сутність поняття «інноваційна діяльність» як соціально-економічної категорії
ОО Поліщук
Экономический вестник Донбасса, 2010
332010
Автор і персонаж в українській новітній прозі
О Поліщук
Фоліант, 2008
272008
Теоретико-методологічні основи оцінки економічної стійкості сільськогосподарських підприємств
ОА Поліщук
Економіка: проблеми теорії та практики, 367-374, 2007
272007
Проблеми заробітної плати та вартості робочої сили в Україні
ЖС Шило, ОЮ Поліщук
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/prvse/2010_1/45. pdf, 0
22
Поняття громадськість у законодавстві та адміністративно-правовій теорії
ВІ Московець
Форум права, 630-634, 2011
162011
Позиція персонажа в українській постмодерній прозі
О Поліщук
Слово і час, 70-74, 2003
152003
Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті роки ХХ ст.)
ОБ Поліщук
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 01 «Українська література»/Олена …, 2004
122004
Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем. Частина ІІ. Локальне та прогностичне оцінювання
ДО Поліщук, ОД Поліщук, МС Яджак
Системні дослідження та інформаційні технології, 2015
112015
Стратегічне завдання системи управління вищою освітою України
О Поліщук
Персонал, 66-71, 2006
112006
Порівняння методів оцінювання складних систем
ДO Поліщук, ОД Поліщук, МС Яджак
Фізико-механічний інститут ім. ГВ Карпенка НАН України, 2010
92010
Редагування електронних каталогів—новий напрямок підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек
О Поліщук
Бібліотечний форум України, 27-30, 2006
82006
Моніторинг потоку транспортних мереж із частково впорядкованим рухом
ДО Поліщук, ОД Поліщук
Зб. наук. праць ХХІІІ наук.-техн. конф. молодих науковців Фізико-механічного …, 2013
72013
Право споживача на інформацію про продукцію та виробника (виконавця, продавця)
ОЮ Поліщук
Приватне право і підриємництво Вип 6, 64-75, 2007
72007
Cтратегія діяльності закладів вищої освіти
О Поліщук
Персонал, 84-86, 2006
72006
Новий підхід до класифікації юридичних осіб за Цивільним кодексом України
О Поліщук
Економіка, фінанси і право, 18-22, 2003
72003
Заробітна плата в умовах ринкової трансформації економіки України
ОЮ Поліщук
І. Франка, 2013
62013
Оцінювання якості функціонування складних систем на основі паралельної організації обчислень
ОД Поліщук, МІ Тютюнник, МC Яджак
Відбір і обробка інформації.–2007.–Вип 26 (102), 121-126, 0
6
Мережеві структури та системи: І. Потокові характеристики складних мереж
OD Polishchuk, MS Yadzhak
Системні дослідження та інформаційні технології, 42-54, 2018
52018
Практичні аспекти побудови та експлуатації АСКОЕ кінцевих споживачів
ОВ Коцар, ОЮ Поліщук
Енерг. та електрифікація, 53-64, 2013
52013
Телекомунікаційні проекти в освітній діяльності школи
С Космінська, О Поліщук
Директор школи, ліцею, гімназії, 56-60, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20