Олександр Юрійович Поліщук
Олександр Юрійович Поліщук
Доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Сутність поняття «інноваційна діяльність» як соціально-економічної категорії
ОО Поліщук
Экономический вестник Донбасса, 2010
262010
Автор і персонаж в українській новітній прозі
О Поліщук
Фоліант, 2008
202008
Проблеми заробітної плати та вартості робочої сили в Україні
ЖС Шило, ОЮ ПОЛІЩУК
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/prvse/2010_1/45. pdf, 0
16
Поняття громадськість у законодавстві та адміністративно-правовій теорії
ВІ Московець
Форум права, 630-634, 2011
102011
Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті роки ХХ ст.)
ОБ Поліщук
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 01 «Українська література»/Олена …, 2004
102004
Порівняння методів оцінювання складних систем
ДO Поліщук, ОД Поліщук, МС Яджак
Фізико-механічний інститут ім. ГВ Карпенка НАН України, 2010
92010
Позиція персонажа в українській постмодерній прозі
О Поліщук
Слово і час, 70-74, 2003
92003
Стратегія діяльності закладів вищої освіти
О Поліщук
Персонал, 84-86, 2006
82006
Редагування електронних каталогів–новий напрямок підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек
О Поліщук
Бібліотечний форум України, 27-30, 2006
82006
Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем. Частина ІІ. Локальне та прогностичне оцінювання
DO Polishchuk, OD Polishchuk, MS Yadzhak
Системні дослідження та інформаційні технології, 26-38, 2015
6*2015
Моніторинг потоку транспортних мереж із частково впорядкованим рухом
ДО Поліщук, ОД Поліщук
Зб. наук. праць ХХІІІ наук.-техн. конф. молодих науковців Фізико-механічного …, 2013
62013
Новий підхід до класифікації юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України
ОЮ Поліщук
Економіка, фінанси, право.—2003.—Вип 11, 2003
52003
Оцінювання якості функціонування складних динамічних систем на основі паралельної організації обчислень
ОД Поліщук, МІ Тютюнник, МС Яджак
Відбір і обробка інформації.–2007.–Вип 26 (102), 121-126, 0
5
Дослідження стану та якості функціонування залізничної транспортної системи: II. інтерактивне оцінювання
МС Яджак, ОД Поліщук, ДО Поліщук
Вісник Національного транспортного університету, 385-391, 2012
32012
Художньо-виражальні функції індивідуально-авторських прикметників в українській поезії ХХ століття
О Поліщук
Наукові записки. Серія" Філологічна", 315-320, 2010
32010
Резерви підвищення економічної ефективності овочів
ОО Поліщук
Зб. наук. пр. Уманського державного аграрного університету, 235-239, 2009
32009
ПОРіВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНіСТЬ ТіОТРИАЗОЛіНУ® ТА ТРИМЕТАЗИДИНУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛіКУВАННі ПАЦієНТіВ Зі СТАБіЛЬНОЮ СТЕНОКАРДієЮ НАПРУГИ II-III ФУНКЦіОНАЛЬНОГО КЛАСУ
ВК Тащук, ІО Маковійчук, НА Турубарова-Леунова, ТО Ілащук, ...
Международный эндокринологический журнал, 2014
22014
Підвищення економічної ефективності виробництва овочів
ОО Поліщук
Економіка АПК, 40-42, 2010
22010
Організація паралельних обчислень для локального оцінювання якості функціонування складних систем
ОД Поліщук, МІ Тютюнник, МС Яджак
Фізико-механічний інститут ім. ГВ Карпенка НАН України, 2010
22010
Система управління якістю в органах виконавчої влади: нормативно-правовий аспект
ОЮ Поліщук
Державне будівництво, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20