Владислав Скрипниченко|Vladyslav Skrypnychenko|В.А.Скрипниченко
Владислав Скрипниченко|Vladyslav Skrypnychenko|В.А.Скрипниченко
доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності НУБіП України
Verified email at nubip.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Перспективні напрями науковотехнологічного та інноваційного розвитку України (Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми …
ВПС БА Маліцький, ОС Попович
К.: Фенікс, 2006
382006
Інноваційні процеси в аграрному секторі економіки
В Скрипниченко, П Лайко, М Бабієнко, М Кулаєць
Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК», 26-31, 2009
27*2009
Інновації у розвитку підприємництва в аграрній сфері
ВАС М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, О.Д. Витвицька, П.М. Музика, Є.А. Бузовський
Економіка АПК, 55-63, 2009
272009
Інновації у розвитку підприємництва в аграрній сфері
В Скрипниченко, М Бабієнко, О Витвицька, М Кулаєць
Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК», 55-64, 2009
27*2009
Інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві України
В Скрипниченко, М Бабієнко, О Витвицька
Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК», 113-119, 2010
24*2010
Інноваційне забезпечення продовольчої безпеки в Україні і світі
В.А. Скрипниченко, Є.А. Бузовський, М.Ф. Бабієнко, П.А. Лайко, М.М. Кулаєць ...
АгроІнКом, 23-28, 2011
21*2011
Інноваційні аспекти виробництва біопалива на Україні: стан, проблеми, перспективи
В Скрипниченко
Науковий ві-сник НУБіП України, 175-180, 2009
202009
Інноваційний розвиток альтернативних джерел енергії
В.А.Скрипниченко, Є.А. Бузовський
Науковий вісник НУБіП України, 14-19, 2009
17*2009
Удосконалення інноваційної підприємницької діяльності
М.М. Кулаєць, В.А. Скрипниченко, П.М.Музика, М.М. Лучник, М.Ф. Бабієнко, П.А ...
Економіка АПК, 76-87, 2009
152009
Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво, менеджмент)
В.А.Скрипниченко, М.Й. Малік
К.: ННЦ ІАЕ, 2012
142012
Інформаційне забезпечення формування і функціонування ринку науково-технічної продукції, як невід’ємна складова інноваційної діяльності
ВАС П.А. Лайко, М.Ф. Бабієнко, М.М. Кулаєць, П.М. Музика, О.Д. Витвицька, Г ...
Економіка АПК, 96-105, 2008
142008
Інновації в оцінюванні енергетичної ефективності та енергоємності сільськогосподарського виробництва
В.А.Скрипниченко, Є.А. Бузовський, О.Д. Витвицька
АгроІнКом, 50-56, 2008
12*2008
Модель розширеної виробничої функції для економіки України
М.І .Скрипниченко, В.А. Скрипниченко
Бизнесинформ, 2, 2009
9*2009
Нетрадиційні джерела енергії – вимоги часу
В Скрипниченко, Є Бузовський, О Витвицька
Науковий вісник НАУ 119 (119), 289-294, 2008
8*2008
Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь
В Скрипниченко, П Саблук
К.:ННЦ ІАЕ, 2011
6*2011
Інноваційне забезпечення продовольчої безпеки в Україні і світі
В.А. Скрипниченко, П.М.Музика, М.М. Лучник, М.М. Кулаєць,М.Ф. Бабієнко, П.А ...
Наука і методика, 14-21, 2011
6*2011
Інноваційнотехнічне переоснащення сільськогосподарського виробництва
ПА Лайко, ЄА Бузовський, ВА Скрипниченко
Агроінком, 2009
52009
Інноваційні перспективи виробництва біопалива в Україні
С Владислав
Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес …, 2014
4*2014
Інноваційні процеси в діяльності малих аграрних підприємств
ЗБ Янченко
Агроінком, 38-42, 2013
42013
Інновації енергетики: нетрадиційні поновлювальні джерела енергії
В Скрипниченко, Є Бузовський, О Витвицька
Міжнародний журнал «АгроІнКом», 50-53, 2008
2*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20