Даниленко Анатолій Іванович
Даниленко Анатолій Іванович
український вчений, доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України. Заступник директора
Verified email at ief.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
2020: національна доповідь/за заг. ред
І Україна
ВМ Гейця та ін, 214, 2015
417*2015
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
622005
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості
АІДА ВМ Геєць
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
56*2016
Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС (у контексті розширення Євросоюзу на Схід)
АА Даниленко
Фінанси України, 127, 2008
472008
Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні
ШНМ Даниленко АІ
Вісник НБУ, 36-39, 2006
342006
Проблеми фінансової політики України й розвитку фінансово-монетарних важелів її реалізації
АІ Даниленко
Фінанси України, 51-58, 2007
292007
Економiчний розвиток України: iнституцiональне та ресурсне забезпечення: монографiя та iн
ОМ Алимов, АI Даниленко, ВМ Трегобчук
282005
Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів
АІ Даниленко
Фінанси України, 3-19, 2012
182012
та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
172015
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: Колективна монографія у 3-х томах / За ред. чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка.Т1. Фінансова політика та податкково-бюджетні …
АТ Даниленко
К.: Фенікс 11, 2008
17*2008
Совершенствование модели управления экономикой и финансовые механизмы ее реализации
АИ Даниленко
Экономика Украины, 4-29, 2013
162013
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь/за заг. ред
ВМ Геєць
ВМ Гейця та ін, 2015
15*2015
Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи
АІ Даниленко, НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 9-19, 2010
152010
Удосконалення моделі управління економікою і фінансові механізми її реалі-зації
Д АІ
Економіка України, 5-10, 2013
13*2013
Ризики та перспективи розвиток Украї-ни у період посткризового відновлення
та ін. А.І. Даниленко, В.В. Зимовець
Ін-т екон. та прогнозув., 2012
13*2012
Особливості формування фінансів реального сектора України
А Даниленко
Економіка України, 20, 2006
102006
Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки: Монографія/За ред. д-ра екон. наук АІ Даниленка
АІ Даниленко, ОІ Береславська, ЄО Бесараб, СА Буковинський, ...
Інститут економіки НАН України, 2003
102003
Основні проблеми інноваційної перебудови та фінансові аспекти її забезпечення в Україні
АІДанилекно
Фінаси України, 7-23, 2017
9*2017
Как нам преодолеть инфляцию
АИ Даниленко
Финансовый Киев, С. 11, 1993
9*1993
Декапіталізація фінансового сектора економіки України: причини і наслідки
АІ Даниленко, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 7-28, 2015
82015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20