Даниленко Анатолій Іванович
Даниленко Анатолій Іванович
український вчений, доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України. Заступник директора
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
263*2005
Про стратегію сталого розвитку «Україна–2020
УП України
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/5, 2015
1292015
"Инновационная Украина-2020": основные положения Национального доклада
ВМ Геец
Вісник Національної академії наук України, 14-22, 2015
101*2015
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
ВМГ А.Даниленко
К.: НВЦ НБУВ 2099, 687, 2009
73*2009
Innovatsiina Ukraina 2020: natsionalna dopovid [Innovative Ukraine 2020: national report]
VM Heiets
NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, 2015
702015
національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця та ін.; НАН України.–К., 2015.–С. 272
І Україна
64*2015
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості
АІДА ВМ Геєць
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
58*2016
Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС (у контексті розширення Євросоюзу на Схід)
АА Даниленко
Фінанси України, 127, 2008
522008
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
VM Heyets, TO Ostashko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2016
402016
Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні
ШНМ Даниленко АІ
Вісник НБУ, 36-39, 2006
352006
Проблеми фінансової політики України й розвитку фінансово-монетарних важелів її реалізації
АІ Даниленко
Фінанси України, 51-58, 2007
302007
Економiчний розвиток України: iнституцiональне та ресурсне забезпечення та iн
ОМ Алимов, АI Даниленко, ВМ Трегобчук
282005
Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь/За заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
ВМ Геєць
К.: НВЦ НБУВ, 2010
21*2010
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: Колективна монографія у 3-х томах / За ред. чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка.Т1. Фінансова політика та податкково-бюджетні …
АТ Даниленко
К.: Фенікс 11, 2008
20*2008
та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
182015
Совершенствование модели управления экономикой и финансовые механизмы ее реализации
АИ Даниленко
Экономика Украины, 4-29, 2013
182013
Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів
АІ Даниленко
Фінанси України, 3-19, 2012
182012
Розгортання фінансово-економічної кризи в Україні у 2009 році: негативні наслідки та засоби іх пом'якшення
ВМ Геєць
К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2009
172009
Natsionalna dopovid [Innovative Ukraine 2020: national report]
I Ukraina
Kyiv: NAN Ukrainy, 2015
152015
Удосконалення моделі управління економікою і фінансові механізми її реалі-зації
АІ Даниленко
Економіка України, 5-10, 2013
152013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20