Даниленко Анатолій Іванович
Даниленко Анатолій Іванович
український вчений, доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України. Заступник директора
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
2020: національна доповідь/за заг. ред
І Україна
ВМ Гейця та ін, 214, 2015
373*2015
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
572005
Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС (у контексті розширення Євросоюзу на Схід)
АА Даниленко
Фінанси України, 127, 2008
522008
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості
АІДА ВМ Геєць
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
48*2016
Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні
ШНМ Даниленко АІ
Вісник НБУ, 36-39, 2006
332006
Проблеми фінансової політики України й розвитку фінансово-монетарних важелів її реалізації
АІ Даниленко
Фінанси України, 51-58, 2007
282007
Економiчний розвиток України: iнституцiональне та ресурсне забезпечення: монографiя та iн
ОМ Алимов, АI Даниленко, ВМ Трегобчук
262005
Новий курс: реформи в Україні 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця
АІД та
НВЦ НБУВ, 2010
18*2010
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: Колективна монографія у 3-х томах / За ред. чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка.Т1. Фінансова політика та податкково-бюджетні …
АТ Даниленко
К.: Фенікс 11, 2008
18*2008
Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів
АІ Даниленко
Фінанси України, 3-19, 2012
172012
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь/за заг. ред
ВМ Геєць
ВМ Гейця та ін, 2015
15*2015
Совершенствование модели управления экономикой и финансовые механизмы ее реализации
АИ Даниленко
Экономика Украины, 4-29, 2013
152013
Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи
АІ Даниленко, НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 9-19, 2010
152010
та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
142015
Ризики та перспективи розвиток Украї-ни у період посткризового відновлення
та ін. А.І. Даниленко, В.В. Зимовець
Ін-т екон. та прогнозув., 2012
13*2012
Удосконалення моделі управління економікою і фінансові механізми її реалі-зації
Д АІ
Економіка України, 5-10, 2013
12*2013
Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки: Монографія/За ред. д-ра екон. наук АІ Даниленка
АІ Даниленко, ОІ Береславська, ЄО Бесараб, СА Буковинський, ...
Інститут економіки НАН України, 2003
102003
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: у 3 т./[Даниленко АІ, Білик М. Д, Кошик ОМ та ін.]; за ред
АІ Даниленко
АІ Даниленка.− К.: Фенікс 3, 2008-307, 2008
92008
Особливості формування фінансів реального сектора України
А Даниленко
Економіка України, 20, 2006
92006
Фінансові проблеми реального сектора економіки та шляхи їх вирішення
АІ Даниленко
наук. доп./НАН України, 30, 2001
82001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20