Кафедра східних  мов та міжкультурної комунікації/ Department of Oriental Languages and
Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації/ Department of Oriental Languages and
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна/ V.N. Karazin Kharkiv National University
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Синергетический метод для исследования дискурса в прагмастилистическом аспекте
ЛС Пихтовникова
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
502009
Дискурс притчі у синергетичному аспекті
ЛС Піхтовнікова, ІМ Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
182012
Дискурс притчі у синергетичному аспекті
ЛС Піхтовнікова, ІМ Яремчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
182012
Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи в університетах Китайської Народної Республіки
НМ Джгун
Н. Джгун. Дис. На здобуття наук. ступ. канд. Пед.. наук за спец 13, 2012
72012
Проксемічна складова англомовного діалогічного дискурсу
СА Віротченко
спец. 10.02. 04 «Германські мови»/Світлана Андріївна Віротченко.–Харків …, 2011
52011
Тексти малих форм: лінгвостилістична інтерпретація, дидактизація, переклад. Частина 1: навчальний посібник
ЛС Піхтовникова
32011
Метаметафора: уточнення терміну та підходи до аналізу (на матеріалі україномовних та німецькомовних байок і притч)
ЛС Піхтовнікова
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2012
22012
Conceptualization of motion in communicative space in English
S Virotchenko
Lege Artis 2 (Issue 2), 392–444, 2017
12017
The chinese language as a means of linguistic communication: background and modernity
NM Dzhhun
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 212-216, 2015
12015
Научный дискурс в свете основных положений синергетики
ЛС Пихтовникова
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2012
12012
О службе флотской в шутку и всерьез. Записки главного штурмана ВМФ
АН Мотрохов
Наука, 2000
12000
Самоорганізація когнітивної системи при створенні мовленнєвого твору: переваги та обмеження
ЛС Піхтовнікова
Записки з романо-германської філології, 115-125, 2015
2015
Функціонально-стилістичні особливості народних висловів китайської мови
НМ Джгун
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2014
2014
Готові вирази в контексті стилістичної лексикології китайської мови
НМ Джгун
Лінгвістичні дослідження, 10-14, 2014
2014
Функціонально-стилістичні особливості народних висловів китайської мови
НМ Джгун
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2014
2014
Готові вирази в контексті стилістичної лексикології китайської мови
НМ Джгун
Лінгвістичні дослідження, 10-14, 2014
2014
Единство человека и природы в романе Мо Яня Страна вина
МС Обыхвост
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2014
2014
Единство человека и природы в романе Мо Яня Страна вина
МС Обыхвост
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2014
2014
Вживання проксемічної складової в ситуації вираження зацікавленості
СА Віротченко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2014
2014
Highlights of English Literature
ГІ Барташева, СА Віротченко
ХНУ імені ВН Каразіна, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20