Яременко В.Д., Yaremenko V.D. (ORCID: 0000-0002-0850-1489)
Яременко В.Д., Yaremenko V.D. (ORCID: 0000-0002-0850-1489)
National University of Pharmacy, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Synthesis of 2-(4-aryl (adamantyl)-2-phenylіmіnothіazol-3-yl)-ethanol derivatives and prediction of their biological activity
HO Yeromina, IV Drapak, LO Perekhoda, VD Yaremenko, ...
Der Pharma Chemica, 2016, 8 (3): 64-70, 2016
152016
Синтез, будова та біологічна активность 9-N-(пара-(диметиламіно)-бензиліден)-гідразино-5-нітроакридінів
СГ Ісаєв, ВД Яременко, НП Русакова
Фармац. журн, 72-74, 2000
52000
Development and validation of HPLC/UV-procedure for efavirenz quantitative determination
OI Slabiak, IM Ivanchuk, LY Klimenko, GV Tokaryk, VO Lebedynets, ...
22018
Матер. 5-й Междунар. науч. конф.«Фарм. образование 2013»
АА Девяткина, СГ Исаев, АА Бризицкий, ВД Яременко
Воронеж, 2013
22013
Синтез, властивостi та фармакологiчна активнiсть алкiламiдiв i анiлiдiв 3, 5-дихлор-N-фенiлантранiлових кислот
АО Девяткiна, СГ Iсаєв, ГП Жегунова, ВД Яременко
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 238-243, 2013
22013
Iсаєв СГ, Яременко В. Д
ДО Мамедова, IС Гриценко
Фармац. часопис., 30, 2012
22012
Кількісне визначення нових біологічно активних 3-сукциноїлзаміщених N-фенілантранілових кислот методом двофазного титрування
ММ Сулейман, СГ Ісаєв, ОМ Свєчнікова, ВД Яременко, СГ Исаев, ...
Фармацевтичний журнал, 2011
22011
Синтез, будова та біологічна активність 9-аміно-5-нітроакридинію 3, 5-дихлорзаміщених N-фенілантранілатів
АО Девяткіна, СГ Ісаєв, ВД Яременко, СГ Исаев, АА Девяткина
Фармац. часопис, 2012
12012
Організація освітнього процесу за дистанційною формою навчання, переваги і недоліки
ВД Яременко, ЛГ Кайдалова
НФаУ, 2020
2020
Конструктивізм як важливий педагогічний підхід при вивченні фармацевтичної хімії
НЛ Березнякова, ЛО Перехода, ВД Яременко, ВВ Друговіна, ...
2019
Конструювання речовин з протизапальною, діуретичною і антимікробною дією серед похідних β-N-арилсульфогідразидів 2 метил-5-(6)–нітрооксанілових кислот
ВД Яременко, ВВ Друговіна, ВВ Друговина, НЛ Березнякова, ...
2019
Нанотехнологии-перспективное направление в фармации
НЛ Березнякова, ВД Яременко, АВ Березняков
Березнякова, НЛ Нанотехнологии-перспективное направление в фармации/НЛ …, 2019
2019
Методичні рекомендації для викладачів з проведення лабораторних занять з дисципліни «Фармацевтична та косметична хімія»(спеціальність–«Технології парфумерно-косметичних засобів»)
ЛО Перехода, ВВ Друговіна, ВД Яременко, МВ Ріхімова
2018
Фармацевтична та косметична хімія: метод. рек. для підготовки здобувачів вищої освіти до держ. атестації (спец.«Технології парфумерно-косметичних засобів»)
ЛО Перехода, ВВ Друговіна, ВД Яременко, МВ Рахімова
2018
Reationary ability of 3, 5-Dibromo-N-Phenylanthranilic acids Derivatives
DA Alferova, EN Svechnikova, MM Suleiman, IS Gritsenko, GP Kazakov, ...
Research Journal of Pharmacy and Technology 11 (9), 3947-3949, 2018
2018
Розробка іодометричного визначення цефтриаксону за продуктом окиснення з використанням кислоти каро як аналітичного реагента
ЮЮ Сердюкова, ВД Яременко, Г Малгазата
2018
Стратегія пошуку біологічно активних сполук в ряду похідних акридину в Національному фармацевтичному університеті
ВД Яременко, ВВ Друговина, ВВ Друговіна, ОМ Сергієнко, ...
2018
Біологічна активність сполук в ряду похідних 3, 5-дихлор-2-[3-(R-феніл)-акрилоїламіно] бензойних кислот
ВВ Друговина, ВВ Друговіна, ОМ Сергієнко, ЕМ Сергиенко, ...
2018
Стратегія пошуку білогічно активних речовин серед похідних д-(+)-глюкозаммонієвих солей 3-карбокси-2-хлорсукцинанілової кислоти
ММ Сулейман, ВВ Друговіна, ВВ Друговина, ОМ Сергієнко, ...
2018
Досягнення і проблеми застосування нанотехнологій в косметології
МВ Рахімова, МВ Рахимова, ВВ Друговіна, ВВ Друговина, ...
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20