Підписатись
Бондаренко Тетяна Володимирівна
Бондаренко Тетяна Володимирівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення доступності і розвитку інклюзивної освіти
ТВ Бондаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 31-43, 2018
222018
Особливості використання програмного засобу PREZI у процесі розробки навчальних презентацій
ТВ Бондаренко
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1907 63 (1), 1-11, 2018
192018
Технологія створення та розпізнавання QR-кодів як ефективний інструмент підвищення навчальних досягнень студентської молоді
ТВ Бондаренко
http://ite.kspu.edu/issue_39/p-30-40, 30-40, 2019
12*2019
Досвід організації науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів інформатики в умовах впровадження хмарних технологій
ТВ Бондаренко, ГВ Ткачук
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
62018
Освітні можливості використання геоінформаційних ресурсів google в процесі візуалізації навчальної інформації
ТВ Бондаренко
Information Technologies and Learning Tools 76 (2), 96-107, 2020
52020
Досвід використання віртуальної стіни Padlet у процесі проведення дистанційного практичного заняття
ГВ Ткачук, ТВ Бондаренко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2018
42018
Комп’ютерні тестові технології
НМ Стеценко, ТВ Бондаренко, ВП Стеценко
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017
4*2017
Використання інтернет-форуму у навчально-виховному процесі вищої школи
ТВ Бондаренко
32018
Динамічна візуалізація навчального матеріалу засобами мультимедійного інструменту TIMELINE JS
Т Бондаренко
https://ite.kspu.edu/index.php/ite, 2023
22023
Аналіз цифрових інструментів для створення мультимедійного контенту в умовах дистанційного навчання у вищій школі
Т Бондаренко
http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/2524/2528, 423-431, 2022
22022
Соціальне виховання студентської молоді засобами педагогічного краєзнавства
ТВ Бондаренко
22012
Невтомний народник Ничипір Якович Григоріїв
ТВ Бондаренко
ПП Жовтий, 2010
22010
Розвиток краєзнавства за радянської доби
Т Бондаренко
Історико-педагогічний альманах, 2010
22010
Аналіз платформи BigBlueButton для проведення навчальних вебінарів
ГВ Ткачук, ВП Стеценко, ТВ Бондаренко, ЯВ Кісіль
12017
Печа-куча як ефективна форма організації публічного виступу
Т Бондаренко
https://library.udpu.edu.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2016/14/19.pdf …, 2016
12016
Формування інформаційно-комунікаційної культури керівника освітньої установи
НМ Стеценко, ТВ Бондаренко
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2016
12016
Соціальне виховання студентської молоді в середовищі вищої школи
ТВ Бондаренко
Науковий вісник Донбасу, 2011
12011
Значення та перспективи педагогічного краєзнавства у підготовці спеціалістів педагогічного вузу
ТВ Бондаренко
ТК МЕГАНОМ, 2009
12009
Сучасні тенденції навчання у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу
ТВ Бондаренко
Гнозис, 2009
12009
Ціннісні орієнтації студентської молоді в процесі засвоєння краєзнавчих знань
ТВ Бондаренко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 272-276, 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20