Бондаренко Тетяна Володимирівна
Бондаренко Тетяна Володимирівна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості використання програмного засобу PREZI у процесі розробки навчальних презентацій
ТВ Бондаренко
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1907 63 (1), 1-11, 2018
152018
Технологія створення та розпізнавання QR-кодів як ефективний інструмент підвищення навчальних досягнень студентської молоді
ТВ Бондаренко
http://ite.kspu.edu/issue_39/p-30-40, 30-40, 2019
52019
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення доступності і розвитку інклюзивної освіти
ТВ Бондаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 31-43, 2018
52018
Інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності
НМ Стеценко
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017
42017
Досвід використання віртуальної стіни Padlet у процесі проведення дистанційного практичного заняття
ТВ Бондаренко, ГВ Ткачук
http://dspace.udpu.edu.ua:8181/jspui/handle/6789/8733 2 (Комп’ютерно …, 2018
3*2018
Використання інтернет-форуму у навчально-виховному процесі вищої школи
ТВ Бондаренко
http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=53, 2014
3*2014
Невтомний народник Ничипір Якович Григоріїв
Т Бондаренко
Науковий збірник входить до нового Переліку фахових видань України (Бюлетень …, 2010
22010
Аналіз платформи BigBlueButton для проведення навчальних вебінарів
ГВ Ткачук, ВП Стеценко, ТВ Бондаренко, ЯВ Кісіль
12017
Печа-куча як ефективна форма організації публічного виступу
Т Бондаренко
https://library.udpu.edu.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2016/14/19.pdf …, 2016
12016
Формування інформаційно-комунікаційної культури керівника освітньої установи
НМ Стеценко, ТВ Бондаренко
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2016
12016
Соціальне виховання студентської молоді засобами педагогічного краєзнавства
ТВ Бондаренко
12012
Соціальне виховання студентської молоді в середовищі вищої школи
ТВ Бондаренко
Науковий вісник Донбасу, 2011
12011
Розвиток краєзнавства за радянської доби
Т Бондаренко
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2010
12010
Значення та перспективи педагогічного краєзнавства у підготовці спеціалістів педагогічного вузу
ТВ Бондаренко
ТК МЕГАНОМ, 2009
12009
Сучасні тенденції навчання у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу
ТВ Бондаренко
Гнозис, 2009
12009
Ціннісні орієнтації студентської молоді в процесі засвоєння краєзнавчих знань
ТВ Бондаренко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 272-276, 2009
12009
Соціалізація особистості студента як психолого-педагогічна проблема
ТВ Бондаренко
Гнозис, 2008
12008
Цифрова присутність закладів вищої освіти у соціальних мережах Facebook та Instagram
ТГВ Бондаренко Т. В., Стеценко В. П., Стеценко Н. М.
Інформаційні технології і засоби навчання 84 (https://dspace.udpu.edu.ua …, 2021
2021
Educational possibilities of Google geoinformation resources in educational information visualization
TV Bondarenko
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2718 79 (2), 96-107, 2020
2020
Інтерактивні онлайн-словники для збагачення лексичного запасу у процесі вивчення англійської мови
ТВ Бондаренко
http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12335, 192-194, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20